Građanski aktivizam

Neophodno je demokratizirati političke stranke i ograničiti moć i uticaj političkih lidera

„U Bosni i Hercegovini je na snazi klijentelizam kao način na koji stranke mobilišu birače i zarobljavaju institucije, dok su iste te stranke u očima građana prepoznate kao najkorumpiranije društvene institucije“, navodi se u saopštenju Transparency International u BiH, povodom juče održane konferencije “Promicanje integriteta i etike u političkim strankama”. Saopštenje, u nastavku, objavljujemo u cjelosti.

Imajući u vidu značaj samih stranaka i njihov uticaj, kao i činjenicu da je BiH država čije su institucije zarobljene interesima političkih lidera, neophodne su ključne promjene ka demokratizaciji političkih partija“, poruka je konferencije “Promicanje integriteta etike u političkim strankama” koju su danas u Sarajevu organizovali Transparency International u BiH (TI BiH) i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih međunarodnih i organizacija civilnog društva, političkih partija, zakonodavnih vlasti i Centralne izborne komisije BiH, a zajednički zaključak je kako su unutarstranačke strukture i procedure kojima se rukovode stvorile jedinstven politički sistem koji je doveo do krize legitimiteta državnih institucija i nedostatka povjerenja javnosti u demokratski proces.

Bosna i Hercegovina se, osim što je ocijenjena kao zemlja sa najvišim stepenom korupcije na Zapadnom Balkanu i treća je po korumpiranosti u Evropi, sve češće opisuje i kao zarobljena država i hibridni režim, zbog čega je neophodno ograničiti moć i uticaj političkih lidera. Jedan od načina da se to postigne je demokratizacija političkih stranaka.

„U Bosni i Hercegovini je na snazi klijentelizam kao način na koji stranke mobilišu birače i zarobljavaju institucije, dok su iste te stranke u očima građana prepoznate kao najkorumpiranije društvene institucije“, istakao je Srđan Blagovčanin, predsjednik Upravnog odbora TIBiH tokom izlaganja rezultata istraživanja na temu „Unutrašnje funkcionisanje i integritet političkih stranaka: zakoni i praksa“, koje je zaključio pozivom da je: „neophodno uspostavili minimalne standarde unutarstranačke demokratije sa ciljem jačanja transparentnosti, odgovornosti i integriteta.

U tom pravcu je TIBiH predložio paket mjera za poboljšanje ove oblasti, posebno Zakona o finansiranju političkih stranaka, koje, između ostalog podrazumijevaju uspostavu i korišćenje jedinstvenih bankovnih računa za sve stranke, povećanje nadležnosti CIK-a u procesu revizije troškova, obavezu objavljivanja finansijskih planova, izvještaja i svih transakcija, proširenje zabranjenih izvora finansiranja, priloga i donacija, detaljnije definisanje povezanih lica te pooštravanje i detaljnije definisanje prekršaja i sankcija.

Sličan pristup zagovara Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uz podsjećanje da preporuke ODIHR-a i GRECO-a, koje se odnose na jasnije definisanje pravila u oblasti finansiranja kampanja, još nisu implementirane.

Uvođenje efikasne, proporcionalne i obeshrabrujuće kazne za kršenja pravila finansiranja kampanja je neophodno“ poručio je u svom izlaganju Ahmed Rifatbegović, savjetnik za politička pitanja Misije OSCE-a u BiH, uz napomenu da je „kako bi se osigurao adekvatan sistem kontrole obavezno jačanje kapaciteta Centralne izborne komisije BiH, a posebno Službe za reviziju.“

Konferencija je takođe ponudila prostor za razmatranje postojećeg zakonskog okvira za funkcioniranje i finansiranje političkih stranaka kao iznošenje prijedloga za daljnje korake i preporuka za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

„Ne postoji jedinstven registar političkih organizacija i njihov tačan broj je skoro nemoguće utvrditi, a zakoni o finansiranju stranaka su neprecizni, zastarjeli, neusklađeni te nejasno propisuju način kontrole“, izjavio je Nenad Simović, direktor NDI BiH te dodao kako već neko vrijeme rade na tome da se što veći broj stranaka uključe u proces definisanja novog, harmonizovanog zakonskog okvira, izražavajući nadu da će stranke u oba entiteta u BiH pokazati interesovanje za ovaj proces.

Konferencija, koja predstavlja početak dijaloga na temu integriteta i etičkih standarda u političkim partijama, je  uputila jasnu poruku da je neophodan dalji rad na cjelovitoj i sveobuhvatnoj regulaciji djelovanja političkih partija, prije svega kroz zakone koji bi dodatno regulisali minimalne standarde unutarstranačke demokratije, način njihovog finansiranja te uveli mehanizme efikasnije kontrole i rigoroznijeg sankcionisanja.

Na konferenciji, koju su organizovali Transparency International u BiH (TI BiH) i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, govorili su Ahmed Rifatbegović ispred Misije OSCE-a u BiH, Radivoje Grujić u ime ODIHR-a, Nenad Simović, direktor NDI za BiH, predstavnici Centralne izborne komisije BiH te Srđan Blagovčanin, predsjednik Upravnog odbora TIBiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije