Građanski aktivizam Vijesti

(NE)SNALAŽENJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U KONKURISANJU ZA SREDSTVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA

Juče (6.9.) je trebao biti završen konkurs, ali je on izmjenom Javnog poziva produžen do idućeg ponedjeljka 13. septembra.

Da se neprofitne organizacije u Brčko distriktu još uvijek ne snalaze u konkurisanju za sredstva iz budžeta Distrikta pokazalo se i tokom prethodnog javnog poziva, kada je njihov mali odziv na konkurs naišao na čuđenje lokalne administracije. A isti je trend nastavljen i na aktuelnom Javnom pozivu za finansiranje i sufinasiranje programa projekata od javnog interesa, koji se odnose na amaterski sport, kulturu i turizam i oblasti iz privrede, kod Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Naime, juče (6.9.) je trebao biti završen konkurs, ali je on izmjenom Javnog poziva produžen do idućeg ponedjeljka 13. septembra. Zvanično nije naveden razlog produžetka, ali je prema izvorima portala Antikorupcija.info to uslijedilo nakon traženja dijela neprofitnih organizacija, sa obrazloženjem da im je prekratko vrijeme da pribave svu potrebnu dokumentaciju i ispune uslove za prijavu na konkurs.

Inače, po ovom javnom pozivu neprofitne organizacije konkurišu na ukupno 1.995.400 KM, od kojih je za amaterski sport namjenjeno 1.295.400 KM, za oblast kultura i umjetnost 600.000 KM i za oblast turizma 100.000 KM.

Nakon zatvaranja konkursa, po novim rokovima, na internet stranici Vlade planirani datum objave odluke o finansiranju je najkasnije do 27. septembra, a planirani datum zaključivanja ugovora je najkasnije do 11. oktobra 2021. godine.

Inače, Skupština Brčko Distrikta je budžet za 2021.godinu usvojila poslednjeg dana roka za donošenje budžeta za tekuću godinu 31. marta na iznos od 238.227.961 KM, a on je prvog julskog dana rebalansom već uvećan za 15.635.143 KM i sada iznosi 253.863.104 KM.

Prema budžetskom planu za neprofitne organizacije, u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG planirano je u ovoj godini 1.337.362 KM, za Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, Pododjeljenje za privredni razvoj 90.500 KM, a Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport na raspolaganju ima 2.,022.400 KM. Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu planiralo je za neprofitne organizacije 90.000 KM, Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju je planiralo 100.000 KM  donacija neprofitnim organizacijama a u Odjeljenju za javnu sigurnost je Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje planiralo 560.000 KM.

Budžetski troškovi razvrstani u grupu Transferi, subvencije i donacije predviđaju donacije vjerskim zajednicama u visini od 859.500 KM, a u stavci Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirana je po 150.000 KM koje će dodjeliti Skupština Brčko distrikta i Kancelarija gradonačelnika.

Javni poziv, kao i Izmjena Javnog poziva su dostupni na web stranici Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta:

http://prsk.bdcentral.net/Content/Read/javni_pozivi