Građanski aktivizam U fokusu

Narandžasta boja u četiri grada u BiH u cilju borbe protiv nasilja nad ženama

Plivski vodopad u Jajcu, gradu u srednjoj Bosni, u utorak navečer (25. maj) osvijetljen je narandžastom bojom, kako bi se skrenula pažnja na borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Uz Jajce, narandžastom bojom osvijetljeni su Gradska vijećnica u Sarajevu, Stari most u Mostaru i Banski dvori u Banjaluci.

Svakog 25. u mjesecu obilježava se Narandžasti dan, kako bi se skrenula pažnja na ovaj problem.

U Bosni i Hercegovini, a prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova BiH, svaka druga žena od navršene 15. godine doživjela je neki oblik nasilja.

„Ova negativna statistika nas primorava da se aktivno uključimo u borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama kroz prevenciju nasilja, prijavu nasilja, edukaciju i osvještavanje o ovom negativnom trendu u našem društvu“, saopćeno je iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Kako ističu iz KULT-a, danas je potrebnije nego ikada ranije spriječiti nasilje jer je od početka pandemije virusa COVID-19, u prvih sedam mjeseci 2020. godine, došlo do naglog povećanja broja zahtjeva za prijem u sigurne kuće.

„Uspoređujući brojke od 2019. godine (347 žrtava) i 2020. godine (519 žrtava), u prvih sedam mjeseci broj prijema u sigurne kuće porastao je za 50 posto. I broj poziva na SOS linije porastao je sa 2.833 na 4.158, što je povećanje za 47 posto“, saopćeno je.

U BiH djeluje ukupno osam sigurnih kuća koje djeluju u okviru nevladinih organizacija sa smještajnim kapacitetima od ukupno 181 kreveta.

Na području entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH), trenutno postoji pet sigurnih kuća koje djeluju u okviru nevladinih organizacija sa ukupno 126 kreveta, dok u Republici Srpskoj (RS) djeluju tri sigurne kuće.

U Bosni i Hercegovini nasilje u obitelji regulirano je entitetskim kaznenim zakonima, obiteljskim zakonima i zakonima o zabrani diskriminacije. U oba entiteta postoje i zakoni o zaštiti od nasilja u obitelji koji su do sada mijenjani nekoliko puta.

Prema tim zakonima nakon prijave nasilja, policija određuje zaštitne mjere u roku od 24 sata.

Prema procjeni sudije, ove mjere mogu trajati između 6 i 24 mjeseca. Prema nasilniku moguće je izreći kaznu do sedam godina zatvora.