Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne - neformalna grupa građana Doboja, Modriče, Vukosavlja i Šamca

NE MOŽEMO SAMI – Odgovor „Voda Srpske“ na pitanje „Ko je odgovoran za ekološku katastrofu kod Osječana?“

''S obzirom na problematiku upravljanja vodotocima u RS, neohodna je koordinirana saradnja svih nadležnih organa u pogledu nadzora, kako bi se onemogućio nelegalan rad privrednih subjekata'' – odgovorili su iz JU ''Vode Srpske'', neformalnoj grupi građana, okupljenih oko inicijative ''Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne''.

Nakon dva ministarstva Vlade RS, na Otvoreno pismo i dostavljene dokaze brutalne devastacije 1.500 hektara poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Osječana i susjednim Mjesnim zajednicama Bušletić, Kotorsko i Kožuhe kod Doboja, oglasili su se i nadležni  za upravljanje vodama u ovom entitetu.

Iz Javne ustanove „Vode Srpske“ odgovorili su neformalnoj grupi građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ i posredno priznali odgovornost za ekocid kod Doboja, konstatacijom da je dislociranje i vađenje materijala iz vodotoka u koritima i vodnom zemljištu u njihovoj nadležnosti.

Naveli su da se dislokacija i vađenje materijala sprovodi na osnovu ugovora zaključenih sa izvođačima za svaki lokalitet pojedinačno u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu održavanja riječnih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka.

“Dislokacija i vađenje materijala u koritima u vodnom zemljištu dozvoljeno je samo u obimu i način kojim se uređuje korito i vodno zemljište ili ako to služi sprovođenju mjera zaštite. U skladu sa posebnim elaboratima i projektima i na osnovu njih izdatim vodopravnim aktima na način koji bitno ne mijenja prirodne procese, ne remeti prirodnu ravnotežu ekosistema i ne pospješuje štetno djelovanje voda“ – odgovorili su grupi iz JU „Vode Srpske“.

A, upravo je sve izneseno zastupljeno u „Slučaju Osječani“, jer su bahati i bezobzirni šljunkari promjenili sve što je bilo prirodno na tom dijelu Trebave i napravili kratere za koje je pitanje kako će i da li će uopšte ikada biti sanirani. A dodatni problem izazivaju sumnje kod lokalnog stanovništva da se u njih dovozi i odlaže kancerogeni životinjski i drugi otpad.

Javna ustanova „Vode Srpske“ je u svom pismu grupi naznačila da su aktivnosti fizičkih i pravnih lica u koritu i na vodnom zemljištu, koje su suprotne propisima i dokumentaciji nastaloj na osnovu istih kažnjive po odredbama Zakona o vodama i drugim zakonima.

Na izvjestan način priznajući svoju nemoć da spriječe nezakonite radnje, u oblasti koja im je data u nadležnost, sugerisali su da je na terenu neophodno pojačati kontrolu u pogledu nelegalne eksploatacije šljunka i pored republičke i lokalne inspekcije uključiti i ostale nadležne organe, kako bi se spriječila devastacija kako vodnog, tako i poljoprivrednog zemljišta.

„S obzirom na problematiku upravljanja vodotocima u RS, neohodna je koordinirana saradnja svih nadležnih organa u pogledu nadzora, kako bi se onemogućio nelegalan rad privrednih subjekata“ – zaključili su u JU „Vode Srpske“.

Podsjećamo, upravo zbog izostanka reakcije „svih nadležnih organa“, neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ sama je, početkom mjeseca, podnijela Okružnom javnom tužilaštvu Doboj krivičnu prijavu sa sumnjama u nelegalni i nekontrolisani iskop šljunka iz korita rijeke Bosne u širem području Osječana i susjednim Mjesnim zajednicama Bušletić, Kotorsko i Kožuhe kod Doboja.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije