Radnički protesti

Oko 500 radnika ERS-a dolazi na proteste u Trebinje

Sindikat radnika Elektroprivrede Republike Srpske krenuo je u pripreme protesta koji će biti održan ispred zgrade „ERS“-a u Trebinju, a prema očekivanjima sindikalaca na njemu će se pojaviti oko 500 ljudi.

Predsjednici sindikalnih organizacija po zavisnim preduzećima počeli sa animiranjem članstva i izradom spiskova radnika koji će doći na skup.

Tačan datum nije poznat i biće utvrđen početkom naredne sedmice ali već su poznati zvanični slogani: „Opstanak Elektroprivrede Republike Srpske“ i „Radnički ustav-kolektivni ugovor ERS“.

„Predsjednici sindikalnih organizacija obavezuju se da na veliki protest radnika koji će biti održan ispred upravne zgrade dođu sa 10 odsto članstva iz svoje organizacije“, stoji u Zaključcima Štaba za pripremu protestnog skupa dostavljenih portalu CAPITAL.

Sindikat ERS-a je u otvorenom sukobu sa upravom preduzeća i Lukom Petrovićem zbog kolektivnog ugovora, ali i zbog neslaganja u vezi sa daljim vođenjem preduzeća.

Protesti su prvobitno planirani za vrijeme održavanja „Energetskog samita“ u Trebinju, ali su u sindikatu odlučili da ih odgode.

Pogledaj više

Građani u akciji