Građanski aktivizam

OV Hadžići dalo saglasnost za gradnju mHE Toplica 3

Iako su aktivisti/ce Fondacije Atelje za društvene promjene – ACT i Koalicije za zaštitu rijeka BiH upozoravali kako OV Hadžići “nema pravo ići protiv zakona kojim su zabranjene male hidroelektrane” u Federaciji BiH na današnjoj sjednici OV Hadžići dalo je saglasnost za gradnju mHE Toplica 3.

17 vijećnika je glasalo za gradnju mHE, 9 ih je bilo protiv, dok je jedan vijećnik bio suzdržan.

Podsjetimo, Parlament FBiH u julu tekuće godine usvojio je zakon kojim je zabranjeno planiranje i izgradnja novih malih hidroelektrana, u skladu sa Zaključkom o potpunoj zabrani izgradnje mHE usvojenim u Predstavničkom domu PFBiH u junu 2020. godine.

Vijećnici i vijećnice koji su glasali “ZA” i izdali interese naroda:

Dženan Rizvo (SDA)
Alma Ejubović (SDA)
Aida Pehlivan (SDA)
Sedin Dajdžić (SDA)
Nedžad Karić (SDA)
Adnan Čorbo (SDA)
Lejla Čomor (SDA)
Arnela Mujić (SDA)
Muharem Fišo (SDA)
Zifet Đelko (SDA)
Anela Šehić (NiP)
Elvir Čekrlija (NiP)
Almin Bašić (PzP)
Rusmir Sušić (BPS)
Mujo Ibrica (SBiH)
Aldin Horman (samostalni vijećnik)
Salko Japalak (samostalni vijećnik)

Vijećnici i vijećnice koji su ostali dosljedni i glasali “PROTIV”:

Almir Kardaš (NiP)
Emina Fišo (NiP)
Velida Tabak (NiP)
Vernesa Fatić (NiP)
Lejla Rešidović (NiP)
Mirsad Dupovac (SDP)
Minela Fatić (SDP)
Admir Mujanović (samostalni vijećnik)
Amina Redžepovac (samostalna vijećnica)

Suzdržan je bio Muhamed Dupovac (SDA)

Građani u akciji