OznakaLivno

Borba za zaštitu izvora Mandeka (Video)

Pitka voda, čist vazduh, zdrava životna sredina - sve su to prava koja građani BIH borbom moraju ostvarivati, jer nadležne institucije donose odluke suprotne...

Građani u akciji