NGG „Spasimo Drinu“ Goražde U fokusu

Parlament usvojio inicijativu za hitni inspekcijski nadzor poštovanja rješenja o zabrani daljnjih radova na obaloutvrdi u Goraždu

“Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da, na osnovu inspekcijskog nadzora, utvrdi zašto se nastavilo sa gradnjom i ko je dopustio da se rješenje Ministarstva ne poštuje. Takođe da se ispitaju sve okolnosti, te, uprate sve finansijske transakcije nakon 04. augusta 2020. godine, odnosno zabrane daljnjih radova na obaloutvrdi u Goraždu”.

Na samom početku 21. redovne sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, započete danas, 27.04., oko 10 sati, Parlament se izjasnio o poslaničkoj inicijativi poslanica Sanele Klarić i Nasihe Pozder, upućenoj Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, s ciljem provođenja hitnog inspekcijskog nadzora poštovanja Rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja koje se tiče zabrane daljnjih radova na Obaloutvrdi u Goraždu.

U obrazloženju svoje inicijative, poslanice podsjećaju da nakon što je Faderalna uprava za inspekcijske poslove, svojevremeno, izvšila inspekcijski nadzor u gradskoj upravi grada Goražda, dokumentacija je dostavljena Ministarstvu na nadležno postupanje. A Ministarstvo je, svojim rješenjem od 04.08.2020., proglasilo ništavim odobrenje Općine Goražde, Gradonačelnika i Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica, za građenje Obaloutvrde u Goraždu.

“Radi se o rješenju protiv kojeg nije dopuštena žalba niti je u međuvremenu pokrenut upravni spor.”, navode podnositeljice inicijative, i rezignirano konstatuju: “Građanke i građani Goražda su očekivali da će se po gore navedenom rješenju postupiti brzo i efikasno, međutim radovi na izgradnji Obaloutvrde unatoč istom neometano su nastavljeni.” Zbog čega zahtjevaju hitnu intervenciju nadležnih organa:

“Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da, na osnovu inspekcijskog nadzora, utvrdi zašto se nastavilo sa gradnjom i ko je dopustio da se rješenje Ministarstva ne poštuje. Takođe da se ispitaju sve okolnosti te uprate sve finansijske transakcije nakon 04. augusta 2020. godine, odnosno zabrane daljnjih radova na obaloutvrdi u Goraždu”.

Inicijativa poslanica Klarić i Pozder usvojena je, od strane Predstavničkog doma, sa 51 glasom za, uz 22 uzdržana i nijednim protiv.

Sve ovo dešava se neposredno nakon što je, krajem prošle sedmice, u Goraždu, obilježena godišnjica borbe protiv “Zida na Drini”, odnosno protiv netransparentnog, od građana nepodržanog a i sumnjama u korupciju opterećenog projekta obaloutvrda, sada već bivše administracije na čelu sa tadašnjim gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem, protiv koga je neformalna grupa građana “Spasimo Drinu” podnijela i krivičnu prijavu.

„Ovo je jedna pozitivna i dobra vijest za nas koji se borimo već godinu dana. Ovom prilikom bih da se zahvalim zastupnicima Sanelu Klarić i Nasihi Pozder na pripremljenoj i upućenoj inicijativi. Zahvalio bih se, u ime građana grada Goražda, i svim federalnim zastupnicima, koji su glasali da se konačno utvrdi ko je i koliko kriv u ovoj priči. Nadamo se da će se i Tužilaštvo BPK pokrenuti i da ćemo u roku od 3 mjeseca imati jasne činjenice u vezi ovog slučaja“, izjavio je, ovim povodom, Mirsad Kadrić član neformalne grupe građana “Spasimo Drinu”.

Ostaje, međutim, pitanje zašto Federalna uprava za inspekcijske poslove i drugi nadležni organi čekaju da im Parlament naredi da izvrše kontrolu i utvrde da li se na terenu poštuju izrečene mjere, kada se već mjesecima u javnom prostoru pojavljuju informacije i sumnje u vezi s tim. Kao i pitanje da li su građani morali biti ti koji podnose krivične prijave i dokle će čekati da te prijave u lokalnom tužilaštvu “dođu na red”.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije