Građanski aktivizam

Peticija protiv nepotizma i stranačkog zapošljavanja u Kantonu 10

Odziv građana iznenadio je i same organizatore, a većina ih ističe kako su nepotizam i stranačko zapošljavanje jedan od vodećih problema u Bosni i Hercegovini.

Pri analizi zakonodavnog okvira u svezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru Kantona 10 stručni tim pravnika uočio je 14 nedostataka te sukladno tomu donio isti broj preporuka. Nakon konferencija za javnost uslijedile su ulične akcije i potpisivanje peticije za poboljšanje postojećeg pravnog okvira.

“Ovi potpisi su neki vid podrške koji će nama građani dati u našem pokušaju da implementiramo donesene preporuke na temelju uočenih nedostataka u našem zakonodavnom okviru”, kazao je koordinator na projektu CGS Livno Marko Hrga.

“S cijelim paketom ćemo ići prema vladajućim strukturama, da im pokažemo koja je volja građana, da građani žele da se nešto promijeni, da se promijeni zakon, da žele da građani ovog kantona budu izjednačeni s građanima u cijeloj BiH”, istakla je Ivona Mišković, koordinatorica na projektima CGS Livno.

Odziv građana iznenadio je i same organizatore, a većina ih ističe kako su nepotizam i stranačko zapošljavanje jedan od vodećih problema u Bosni i Hercegovini.

Izvršna direktorica CGS Livno Zulka Baljak kaže: “I mi smo od političkih stranaka kao građani zarobljeni, zarobljene su institucije i tu se radi o jednom zatvorenom krugu koji je jako teško razbiti.”

Lijek za stranačko zapošljavanje prekobrojnih u zdravstvu, osobito nezdravstvenog osoblja, resorni ministar vidi u poštivanju zakona i sistematizaciji radnih mjesta.

“Ako ćemo preko zdravstva osvajati vlast i namicati glasove, to je žalosno. Politike u zdravstvu niti treba, niti smije biti, ali nažalost jeste. Možda je ovo demagogija što sada pričam, ali tu je kolateralna šteta pacijent”, naglašava ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi K10 Momčilo Bajić.

Na uličnim akcijama u svih šest lokalnih samouprava Kantona 10 peticiju je potpisalo više od 300 građana, a mogućnost online potpisivanja bit će otvorena do 15. svibnja.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije