Udruženje “Baby Steps” pokrenulo je on-line peticiju – Za omogućavanje pratnje na porodu.

“Svi zainteresovani, potpisivanjem ove peticije, mogu da se pridruže zahtijevu da se omogući pratnja na porodu svakoj porodilji, u svim porodilištima BiH, sa ciljem unaprijeđenja uslova poroda i borbe protiv korupcije”, navode iz udruženja.

Pratnja na porodu podrazumijeva prisustvo oca djeteta ili druge osobe, po želji porodilje, tokom cijelog trajanja poroda.

Peticiju namjeravaju uputiti porodilištima i svim nivoima uprave i vlasti koji upravljaju i nadziru rad porodilišta, apelujući na uvođenje boljih mehanizama prijave, dokazivanja i sankcionisanja korupcije u porodilištima.

Dozvoljavanje pratnje na porodu stvara uslove  za dostojanstven porod, tokom kojeg će se porodilje osjećati podržano, zbrinuto i ohrabreno. Istovremeno direktno utiče i na smanjenje stope korupcije – kada porodilja uz sebe ima blisku osobu tokom poroda, eliminiše se pritisak na porodicu da osoblje porodilišta potkupljuje u nadi da će time poboljšati šanse za bolji tretman tokom poroda.

Podsjetimo da su rezultati istraživanja koje je “Baby Steps” proveo, u okviru projekta „Borba protiv korupcije u porodilištima“, pokazali da je postotak osoba koje daju novčana sredstva/poklon pri porođaju oko 50%. 36,2% ispitanica je dalo novac, 10,6% častilo je hranom, a 3,2% skupocjenim poklonom. 16,7% od ukupnog broj ispitanica je javno dalo novčana sredstva ili poklon, dok je 32,5% to radilo tajno. 29,4% ispitanica novac ili poklon je dalo ljekaru koji ih je primio, a 33,7% određenim medicinskim sestrama/babicama. Isto tako, 38,9% ispitanica smatra da je loše davati novac ili poklon, ali i da je neophodno “da osoba osigura da prođe što bolje u porodilištu”, dok 10,7% ne misli da je loše i da je “to odraz naše kulture, oduvijek se poklanjalo medicinskom osoblju”. Konačno, osim činjenice da porodilje i same nude novac i poklon zbog boljih uslova u porodilištu, zbog tradicije i slično, često se dešava da se od porodilja i traži novac/mito za pružanje zdravstvene usluge. Naime, 14,8% ispitanica je odgovorilo da je njima ili partneru neizravno tražen novac/mito za pružanje zdravstvene usluge. Upravo ova činjenica, po “Baby Stepsu” još više zabrinjava i ukazuje na alarmantan problem u sistemu, gdje ne samo da medicinsko osoblje prihvata poklone i novac, već ih i direktno ili indirektno traži.