Građanski aktivizam

“Pod lupom” u seriji videa objasnili šta su najčešće izborne nepravilnosti i pozvali građane da im ih prijave kad ih uoče (VIDEOx6)

U cilju informisanja građana BiH o najučestalijim izbornim nepravilnostima, koje se ponavljaju iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, i podsticanja građana da te nepravilnosti prijave, kad ih uoče, radi njihovog blagovremenog otklanjanja ili sankcionisanja onih koji se ih napravili, Koalicija "Pod lupom", kreirala je seriju predizbornih informativno-obrazovnih video radova: "Šta je trgovina mjestima u biračkim odborima?", "Šta je zloupotreba javnih resursa u svrhe izborne kampanje?", "Šta su nedozvoljeni pritisci na birače i zastrašivanja?", "Šta je zloupotreba ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte?", "Šta je preuranjena izborna kampanja?", te, "Prijavi izbornu nepravilnost Koaliciji Pod lupom".

 

 

 

 

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije