Građanski aktivizam

Pokret za restituciju Trebinje: Stop gradnji na poljoprivrednom zemljištu i bezakonju!

Neformalna grupa građana „Pokret za restituciju Trebinje“ najavila je da će u subotu 10.09.2022. u 12:00h u ovom gradu, u ulici Jovana Dučića, postaviti info pult gdje će zainteresovani građani moći saznati više o njihovoj borbi protiv nedozvoljene prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

U pozivu poslatog medijima, Pokret za restituciju Trebinje ističe da već 2 godine ukazuje na to da lokalne vlasti Grada Trebinja pokušavaju poljoprivredno zemljište, koje je u državnom vlasništvu, pretvoriti u građevinsko zemljište, kojim će upravljati mimo zakona.

Navedeno zemljište se prema važećem Urbanističkom planu vodi kao poljoprivredno i nije dozvoljena njegova prenamjena a uz to  postoji i zabrana upravljanja ovim zemljištem jer je na snazi Zakon o zabrani upravljanja državnom imovinom.

Također, argumenti građana su da je riječ o obradivom zemljištu prve klase te da je na Pridvoračkom polju, u čijem je sastavu i sporna lokacija, prije 2 godine otvoren sistem za navodnjavanje u koji su uloženi milioni KM.

Predstavnici Pokreta za restituciju Trebinje navode da su ovu borbu započeli kako bi spriječili neregularnosti prilikom izrade Regulacionog plana Grada Trebinja kojim je predviđena gradnja na tom zemljištu što nije zakonito i poželjno iz više razloga.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije