Građanski aktivizam

Policijska uprava Doboj godinu završava podnošenjem Tužilaštvu Izvještaja o izvršenim krivičnim djelima protiv dvojice šljunkarskih kapitalaca

Devastacija u slivu rijeke Bosne na lokalitetu Osječani, Doboj (Foto: Creativo)
Privredna društva iz Doboja i Dervente, nelegalnom eksploatacijom šljunka, ostvarila milionsku protivpravnu imovinsku korist, oštetivši i budžet Republike Srpske.

Poslednjeg radnog dana u ovoj godini Policijska uprava Doboj se „prisjetila“ brutalne devastacije zemljišta na području grada Doboja, u širem lokalitetu Osječana, saopštivši da je Okružnom javnom tužilaštvu Doboj dostavilo prijavu protiv odgovornog lica šljunkarskog preduzeća „Plosko“, kao i dervetskog preduzeća „Drvoprerada Đurić“, protiv kojih je postupala i prošle godine i takođe podnosila izvještaje Tužilaštvu.

„Policijska uprava Doboj je Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv lica inicijala M. P. sa područja grada Doboja, zbog osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju“ i krivično djelo „Protivpravno zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja“. Za prijavljeno lice postoji osnov sumnje da je kao odgovorno lice u jednom privrednom društvu na području grada Doboja, bez odobrenja nadležnih institucija  naložilo zaposlenima da za njegovu korist i korist privrednog društva vrše eksploataciju šljunka sa više parcela koje su smještene uz vodotok rijeke Bosne na teritoriji grada Doboja, čime je u periodu od početka januara 2017. godine pa do kraja 2021. godine, ostvarilo protivpravnu imovinsku korist  za navedeno privredno društvo u iznosu od 1.403.350,51 KM“ – saopštili su danas (30.12.2022.) iz PU Doboj.

U drugom saopštenju takođe je „oživljen“ slučaj protiv „šljunkarskog kapitalca“ iz Dervente, o čemu je portal Aktikorupcija.info ranije izvješatavo.

„Policijska uprava Doboj je Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv jednog pravnog lica iz Dervente i odgovornog lica u istom, zbog osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju u sticaju sa krivičnom djelom „Protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogastava i dobara od opšteg značaja“. Za odgovorno lice u navedenom pravnom licu postoji osnov sumnje da je u periodu od  maja 2017. godine pa do marta 2021. godine, u namjeri da privrednom društvu pribavi protivpravnu imovinsku korist, bez dobijanja odobrenja nadležnih institucija obavljalo privrednu djelatnost iskopa i vađenja prirodnog šljunka sa više parcela koje su smještene uz vodotok rijeke Bosne na teritoriji grada Doboja, te prodaje prirodnog šljunka i pijeska, kao i proizvodnju i prodaju betona, čime je ukupno ostvarilo protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 2.780.321,36 KM, a budžet grada Doboja i Republike Srpske je oštetilo za iznos od 149.127,49 KM“, stoji u takođe današnjem saopštenju PU Doboj.

Podsjećamo, za „Slučaj Osječani“ već su podignute i potvrđene tri optužnice, a krivične prijave za devastaciju zemljišta na ovom lokalitetu podnijela je neformalna grupa građana „Zaustavimo nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“. U drugom slučaju, po prethodnoj prijavi MUP-a, Pero Đurić, koji je odgovorno lice u derventskom preduzeću, je po objelodanjiivanju prijave tvrdio da je riječ o politički montiranom slučaju.

Osumnjčen je da je sa svojim preduzećem na području grada Doboja sa zemljišnih parcela u blizini korita rijeke Bosne obavljao privrednu djelatnost iskopa, vađenja i prodaje prirodnog šljunka i pijeska bez potrebnih zakonskih odobrenja pa samim time bez plaćanja odgovarajućih naknada. Da je izvađeni materijal deponovan na poljoprivrednom zemljištu na kojem se nalazi postrojenje separacije bez odobrenja, te takvo zemljište koristilo u nepoljoprivredne svrhe izbjegavši platiti naknadu za izmjenu namjene zemljišta. Da je prirodni šljunak i pijesak u kontinuitetu prodavao domaćim kupcima , čime je ostvario protivpravnu imovinsku korist za navedeno privredno društvo.

„Jesmo vadili šljunak, ali sa svog poljoprivrednog zemljišta, nismo ulazili niti u jednu tuđu parcelu ili u korito rijeke Bosne. To zemljište je uništeno od strane nanosa šljunka i zemlje nakon poplava, zemlju smo uklonili i šljunak zatim separisali i koristili u svrhu obavljanja djelatnosti. Za poljoprivredno zemljište sa kojeg je vršena eksploatacija smo napravili projekat rekultivacije i zasadili topole – bila je reakcija Pere Đurića na ovaj slučaj, koji je veći dio prošle godine sa JU „Vode Srpske“ jedini imao ugovor za eksploataciju šljunka na području Doboja,

Tvrdio je da od prijave ne bi bilo ništa da je odustao od skupštinske većine u Derventi u čijem formiranju u ime svoje stranke učestvovao, a na poslednjim Opštim izborima je osvojio i mandat polsanika u NS RS ispred SDS-a.

„Ugrađeni su milioni kubika u izgradnju autoputa i iluzorno je bilo za očekivati da je „Integral“ drobio kamen u svom kamenolomu „Karabegovac“ i vozio dvadeset i više kilometara, kada je jednostavnije zagrabiti ga iz korita i zemljišta uz korito rijeka. Ako treba i ako se zaista utvrdi da sam kriv, ja ću štetu koju sam načinio platiti, ali šta je sa drugima, onda bi oni trebali da je plate u višestruko većem izznosu i korist koju su ostvarili se mjeri sa više desetina i stotina miliona KM“, njegova je izjava o ovom slučaju.

Iz neformalne grupe građana su pozdravili ovaj potez policije, izrazivši očekivanja da će ovaj puta ipak nešto biti od podnošenja prijava Tužilaštvu.

„Naše su informacije da su optužnice već napisane, ali ako i ovoga puta budu čekale u ladicama tužioca i sudija, kao u većini prethodnih slučajeva, onda u RS i državi zasita nema prava i pravde i onda zaista mafija ima svoju državu, a ne država mafiju. Mi smo za dosljednu primjenu zakona i borimo se za uređenu oblast kada je u pitanju eksploatacija minerala. Zalažemo se da se što više riječnog materijala vadi iz korita rijeka, kako bi se ona produbila i očistila, te povaćao proticajni profil u cilju smanjivanja opasnosti od poplava. Ali ne na način kako to rade nesavjesni šljunkari kojima je važna privredna djelatnost i vade šljunak gdje god stignu, proširuju korita, atakuju na poljoprivredbne parcele i uništavaju floru i faunu, a građanima nove opsanosti od izlijevanja vode iz korita prilikom obilnijih padavina“, reakcija je iz NGG „Zaustavimo nelegalnu i nekontrolisanu eksoploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“.

Građani u akciji