Vijesti

Potvrđena optužnica za visoku korupciju

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv pet osoba koje se terete da su od 2015. do 2018. godine, iskorištavanjem službenog položaja, nanijele štetu kompaniji “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” iz Banje Luke za skoro pola miliona konvertibilnih maraka.

Optuženi Mate Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo, Zoran Manojlović i Drago Malešević se terete da su u periodu od 8. aprila 2015. do 22. augusta 2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja pribavili drugom imovinsku korist, a nanijeli štetu preduzeću “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka u iznosu od 454.957,95 KM.

Prema navodima optužnice, optuženi Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora kompanije “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka 8. aprila 2015. godine, zaključio ugovor s pravnim licem kao izvršiocem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

U pogledu uloge u izvršenju krivičnog djela, optuženi Malešević se tereti kao rukovodilac Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH”, Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka, Bule kao izvršni direktor za finansije i član uprave preduzeća “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH”.

Kako navode iz Tužilaštva BiH, nakon što je isplaćen avans pravnom licu u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze od strane izvođača nisu okončane u roku definisanom u navedenom ugovoru, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova u ukupnom iznosu od 77 dana.

“Optuženi su propustili da postupe u skadu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručiocu ‘Elektroprijenos-Elektroprenos BiH’ a.d. Banja Luka platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3 odsto od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora”, stoji u saopćenju Tužilaštva.

Usljed ovakvog propusta učinjenog od strane optuženih, da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata, nastala je šteta po “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, kompaniju koja je nadležana za distribuciju električne energije na nivou cijele BiH, a drugom pribavljena imovinska korist, navode iz Tužilaštva BiH.

 

Građani u akciji