Građanski aktivizam

Poziv za sve individualce, organizacije i inicijative iz Duvanjskog polja koji žele da rade na zaštiti prirodnog bogatstva

Prezentacija ovog poziva Centra za životnu sredinu će se održati u srijedu 3. avgusta u Tomislavgradu, na izletištu Ostrožac, Jošanica u 17:00 časova.

Centar za životnu sredinu otvorio je poziv za sve individualce, organizacije i inicijative iz Duvanjskog polja koji žele da rade na zaštiti prirodnog bogatstva i na praksama održivog razvoja. Poziv je otvoren do 30. septembra 2022. godine i predstavlja podršku lokalnom stanovništvu za pokretanje i realizaciju pozitivnih praksi koji doprinose očuvanju životne sredine.

Prezentacija ovog poziva će se održati u srijedu 3. avgusta u Tomislavgradu, na izletištu Ostrožac, Jošanica u 17:00 časova, gdje će svi zainteresovani moći da dobiju više informacija i postave pitanja.

Angažman i proaktivnost lokalnog stanovništva identifikovan je kao jedan od ključnih faktora za očuvanje određenog staništa i uspostavljanje sistema gdje rad lokalne zajednice ne ide na štetu prirode koja ih okružuje. Kroz rad na zaštiti Livanjskog polja i prepoznavanju kraških polja kao prirodnog fenomena BiH, Centar za životnu sredinu je počeo istraživati ​​i ostala kraška polja u zemlji (kojih ima više od 50).

„Otkrili smo mnogo nevjerovatnih mjesta i ljudi koji zaslužuju pažnju i priznanje. Pokrenuta je inicijativa za zaštitu Livanjskog polja, jedan dio Popovog polja je zaštićen (pećina Vjetrenica), par kraških polja na jugu se istražuje, ali većina polja je neistražena i zapuštena. Iz tog razloga želja nam je da podignemo svijest o njihovim bogatstvima i da pokrenemo stanovništvo tih polja u smjeru održivog razvoja. To možemo zahvaljujući projektu “Održiva budućnost Livanjskog kraškog polja u Bosni i Hercegovini” koje ostvarujemo u saradnji sa Ornitološkim društvom Naše ptice i organizacijom EuroNatur uz podršku fondacije DIMFE“, istakla je Milica Končar iz Centra za životnu sredinu.

Plan je da se podrže inicijative u tri kraška polja: Duvanjsko polje, Glamočko i Kupreško polje koje zajedno sa Livanjskim poljem čine hidrološku mrežu slatkovodnih ekosistema, mrežu staništa i jedinstvenog kulturnog/prirodnog integriteta.  Nakon poziva za Duvanjsko polje slijedi poziv za Kupreško, pa zatim Glamočko polje (koji će biti realizovani u 2023. i 2024. godini).

Inicijative koje će se prijaviti na poziv mogu da variraju, ali potrebno je da budu održivo-pozitivne prakse (rad na zaštiti prirode, promocija tradicionalnih praksi i sl.), a odabrane inicijative će biti podržane sa iznosom do 2.500,00 EUR, uz dodatnu promociju njihovog rada. Zvanična aplikacija za prijavu inicijativa u Duvanjskom polju se nalazi na ovom LINKU.

Građani u akciji