Građanski aktivizam

Preko „crne rupe“ do konačne zabrane MHE

„Svjesni smo da se Dom naroda Parlamenta neformalno naziva “crna rupa“, odnosno da je gotovo nepremostiva prepreka kroz koju treba preći da se usvoji neki zakon. Za naše rijeke i zdravlje građana spremni smo ponovo proći kroz tu crnu rupu, uz nadu da će ovaj put taj gravitacioni otpor ulaska biti manji, jer su građani rekli svoje...“, navodi Emina Veljović, izvršna direktorica udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”, u reakciji na usvajanje u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta zakona kojim se obustavlja daljnja izgradnja malih hidroelektrana u FBiH.

Aarhus centar u BiH je, povodom usvajanja prijedloga Zakona o dopunama zakona o električnoj energiji, u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, izdao saopštenje za javnost u kome činjenicu da je za ovaj zakon od prisutnih 66 poslanika glasalo 65 (uz jednog suzdržanog), nazivaju prvim velikim trijunfom za spas rijeka u ovom entitetu.

„Ovakav pozitivan rezultat može se pripisati snažnom aktivizmu svih članova Koalicije za zaštitu rijeka u BiH koji su zadnjih godina, na terenu i u medijima vršili snažan medijski pritisak kako bi se zabranila izgradnja malih hidroelektrana“, navode iz ovog udruženja. Ali i podsjećaju da je za konačno usvajanje i stupanje ovog zakona na snagu neophodno da ga, u istom tekstu, usvoji i Dom naroda Federalnog parlamenta.

“Ostaje još jedna finalna dionica ove dvogodišnje utrke za spas naših rijeka, ako ćemo vrijeme računati od dana kada je Predstavnički dom Parlamenta donio Zaključak o moratorijumu na MHE u junu 2020. godine… Moja očekivanja i očekivanja mojih kolega, boraca za rijeke, jeste da Dom naroda usvoji ovaj Zakon prije nadolazećih izbora, kao bi izbjegli gubitak vremena na formiranje nove vlasti, jer investitori ne posustaju ni sada, što je primjetno i dalje na slučaju “Buna I“ i “Buna II“ gdje je investitor ponovo pokrenuo postupak za pribavljanje prethodne vodne saglasnosti, kako bi izgradio dvije MHE u zaštićenom području“, ističe Sunčica Kovačević, projektna asistentica Aarhus centra.

Iz ovog udruženja podjećaju da je 27.04.2021. ovaj zakon koji se trebao razmatrati u hitnoj proceduri, odlukom Predstavničkog doma vraćen u redovnu proceduru, nakon čega je ovaj dom prihvatio nacrt tog zakona i zadužio Vladu FBiH da do 15.6.2021. godine izradi prijedlog zakona i dostavi ga u parlamentarnu proceduru. Međutim, kako tokom 2021. Dom naroda nije razmatrao pomenuti nacrt, Vlada nije bila u mogućnosti da nastavi uobičajnu proceduru i da izradi prijedlog Zakona.

Na ovaj zastoj, Aarhus centar je septembru 2021. reagovao pokretanjem kampanje za ubrzavanje usvajanja navedenog zakona od strane Doma naroda. Kojoj su se, u nastavku, aktivno priključile i druge članice Koalicije za zaštitu rijeka u BiH, a naročito Fondacija “ACT.“

“Krajem prošle godine, u suradnji sa Koalicijom za zaštitu rijeka u BiH, a posebno uz pomoć građana širom BiH, izvršili smo snažan administrativni pritisak na Dom naroda kako bi Zakon prošao u prvom krugu. Građani su u kratkom roku preplavili protokol Doma naroda FBiH koji je svakodnevno zaprimao stotine pisama koji su upućivali građani zahtjevajući da se Zakon stavi na dnevni red, a zatim i usvoji.“, navode iz Aarhus centra.

I 09.12.,na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, Dom naroda Parlamenta FBiH je usvojio nacrt Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH. I to jednoglasnom odlukom svih prisutnih delegata.

Nakon toga je uslijedila javna rasprava i utvrđivanje prijedloga zakona na Vladi 28.04.2022. i njegovo slanje, u finalnoj varijanti, Parlamentu na izjašnjavanje.

I sada, nakon usvajanja u Predstavničkom domu, ponovo se čeka izjašnjavanje u Domu naroda, koji, dakle, treba da ga usvoji u istom tekstu, da bi Zakon konačno stupio na snagu.

„Nadamo se da su delegati Doma naroda svjesni da svi očekujemo samo glasove “ZA“ i u ovom drugom, finalnom procesu usvajanja. Svjesni smo da se Dom naroda Parlamenta neformalno naziva “crna rupa“ odnosno gotovo nepremostiva prepreka kroz koju treba preći da se usvoji neki zakon. Za naše rijeke i zdravlje građana spremni smo ponovo proći kroz tu crnu rupu, uz nadu da će ovaj put taj gravitacioni otpor ulaska biti manji, jer su građani rekli svoje: STOP MHE, ili kako dragi Klišani kažu: “Krv ili voda!“; navodi Emina Veljović, izvršna direktorica  iz Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Sjednica Doma naroda sa ovom tačkom dnevnog reda još uvijek nije zakazana.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije