Građanski aktivizam

Pri novom “skeniranju” visokog obrazovanja u RS registrovan pomak u rješavanju statusa visoke škole u Trebinju. Međutim…

Trebinjska škola je u entitetskom registru sa statusom “ustanova u postupku akreditacije”, ali još uvijek nije u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, pa se prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju ne može smatrati  akreditovanom visokoškolskom ustanovom.

Neformalna grupa studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” izvršila je novo “skeniranje” stanja u visokom obrazovanju u RS kada je u pitanju akreditovanje visokoškolskih ustanova i utvrdila da je najznačajniji pomak načinjen u rješavanju statusa Visoke škole za hotelijerstvo i turizam Trebinje, koja je napokon u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja RS.

Trebinjska Visoka škola je do sada posjedovala samo dozvolu za rad, izdatu 2007. godine, od Ministarstva prosvjete i kulture RS i bila upisana u registar Ministarstva pod tadašnjim nazivom, a sada Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS. Dozvola joj je tada data za prvi ciklus studija turizam i hotelijerstvo, a od 2013. godine i studijskog programa poslovna ekonomija turističke privrede.

“Vjerovatno smo i mi kao grupa svojim čestim zvaničnim upitima nadležnima za visoko obrazovanje na entitetskom i nivou BiH za status ove ustanove i ukazivanjem da nije logično da Visoka škola iz Trebinja, i pored više od 400 obrazovanih studenata, koji su stekli diplome Diplomirani menadžer turizma i hotelijerstva i Diplomirani ekonomista turizma, za 15 godina rada nije obezbijedila akreditaciju, doprinjeli da se napokon krene sa rješavanjem njenog statusa”, reagovanje je, na uvršavanje Visoke škole iz Trebinja u registar AVORS, Gorana Ristića iz Grupe “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Trebinjska škola je u entitetskom registru sa statusom “ustanova u postupku akreditacije”, ali još uvijek nije u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, pa se prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju ne može smatrati  akreditovanom visokoškolskom ustanovom. To im ipak nije bila prepreka da od 7. septembra započnu upis studenata za novu akademsku 2022/2023. godinu. Jer, prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju u RS, za čije izmjene i dopune se danas (14.09.2022.) u Banjaluci održava Javna rasprava, akreditovanim VŠU se smatraju i one sa početnom akreditacijom, kao i ustanove u procesu akreditacije i reakreditacije.

Iz RS u Državnom registru visokoškolskih ustanova u BiH nisu ni Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj, koji su u entitetskom registru takođe sa statusom “ustanova u postupku akreditacije”, kao ni Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor sa statusom “ustanova u postupku akreditacije-pismo očekivanja”.

U državnom registru su Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka i Visoka škola za primijenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, a kod AVOR su u statusu “ustanova u postupku reakreditacije”. U oba registra, entitetskom i državnom su Visoka poslovno tehnička škola Doboj i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, ali im za manje od mjesec dana, odnosno 4. oktobra ističu akreditacije. U oba registra su Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, za koje je završen postupak akreditacije, kao i Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Slobomir P Univerzitet, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Visoka škola Banja Luka College, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Univerzitet “Sinergija” Bijeljina i Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, a za sve njih je završen postupak reakreditacije.

Inače, NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” u protekle dvije godine provodi kampanju u sklopu projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koji implementiraju Centri civilnih inicijativa, podržanu od strane USAID. Cilj kampanje je da svojim aktivnostima pokrenu pitanje rješavanja neuređene oblasti visokog obrazovanja u RS i doprinesu sprječavanju izdavanja nepriznatih diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije