Građanski aktivizam

Priča o borbi Pokreta za restituciju Trebinje (VIDEO)

Građani Trebinja okupili su se u neformalnu grupu, koju su nazvali „Pokret za restituciju Trebinje“, kako bi zaustavili kršenje zakona od strane gradske vlasti, koja poljoprivredno zemljište – oduzeto svojevremeno od njegovih vlasnika za potrebe poljoprivrednog kombinata, samo u svrhu poljoprivredne proizvodnje i za koje nije dozvoljena prenamjena – želi pretvoriti u građevinsko. Njihov slogan je „Samo po zakonu! Stop gradnji na poljoprivrednom zemljištu!“ A ovo je priča o njima, ispričana uz podršku CCI-a i USAID-a.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije