Građanski aktivizam

Prijateljstvo m:tela se od 1.7. naplaćuje

„Već sutra ćemo dostaviti prijavu Konkurencijskom vijeću BiH, jer ne vjerujemo i da bi Reglatorna agencije za komunikacije (RAK) ovakvo nešto dopustila. Sa namjerom uvođenja dodatnog nameta, odnosno promjenom uslova pružanja usluga, korisnici se moraju 30 dana ranije obavijestiti i vjerovatno je zato ta obavijest od m:tela, ali isto tako davalac usluga mora ostaviti izbor korisnicima, odnosno ptrošačima, da ne prihvate te nove uslove“.

Telekom operater iz Republike Srpske – m:tel – poslednjim poslovnim potezom da „pripejd“ korisnicima od 1. jula uvede plaćanje mjesečne naknade, za korištenje njihove mreže, od jedne KM, žestoko je naljutio svoje korisnike, koji, u negativnim reakcijama na ovaj njegov poslovni potez, traže da promjeni i svoj dosadašnji slogan „M:tel – imate prijetalje“, jer smatraju da je to njihovo „prijateljstvo“ ispalo neiskreno.

“Poštovani, od 1.7. mijenjaju se uslovi korištenja usluga i uvodi naknada za korištenje mobilne mreže od 1KM koja se naplaćuje svakih 30 dana. Info www.mtel.ba” – obavještenje je koje ovih dana stiže korisnicima ove mreže, a koji nisu u pretplatničkom statusu.

Javno osnovno državno preduzeće za telekomunikacije Republike Srpske, Banja Luka, registrovano je 20. decembra 1996. godine i do 12. decembra 2002. godine poslovalo je kao preduzeće u potpunom državnom vlasništvu, kada je izvršena vlasnička transformacija u akcionarsko društvo, kao i promijenjen naziv u Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka. Većinski vlasnik kompanije je Telekom Srbija sa 65% vlasničkog udjela, stoji na zvaničnoj web prezentaciji ovog operatera.

Svoje negodovanje zbog ovog poteza m:tela među prvima iskazali su iz Udruženja za zaštitu potrošača „DON“, koji su priznali da su i sami iznenađeni ovim nepopularnim poslovnim potezom, u eri opšte krize kod nas i u svijetu.

„Poštovani potrošači, svi smo danas zatečeni objavom da će se naplaćivati 1 KM za mrežu od strane telekom operatera te obavještenjem da se mijenjaju uslovi korištenja usluga. Naknada za korištenje mobilne mreže je nepoznat pojam do sada, pa se postavlja pitanje postoji li neki drugi način da nam se pruži usluga ako ne koristimo mobilnu mrežu. Ovaj dodatni namet na ionako skupe usluge telekom operatera dodatno usložnjava položaj potrošača, koji nema pravo niti mogućnost izbora. Svaka promjena uslova, koji nisu definisani ugovorom daje mogućnost za raskid ugovora. Postavlja se pitanje šta će se desiti ako potrošač plati račun po uslovima iz ugovora i izostavi plaćanje 1 KM za korištenje mobilne mreže, da li će i kako biti tužen i kako mu se uopšte može pružiti usluga? Da li je ovo još jedno uslovljavanje potrošača od strane telekom operatera koji drže monopol na tržištu? Na neka pitanja nemamo odgovor, ali ćemo pokušati do istog doći u što skorije vrijeme. Vaš DON u zaštiti prava potrošača“ – reagovanje je iz „DON“-a.

U izjavi za portal Antikorupcija.info direktor Udruženja Murisa Marić je precizirala da u zakonskim odredbama ne stoji da se ova usluga može naplaćivati, te da će Udruženje za zaštitu potrošača nakon današnjih konsultacija sa Savezom potrošača u BiH zvanično reagovati i iskazati svoje neslaganje sa nepopularnim potezom ovog telekom operatera.

„Već sutra (03.06.2022.) ćemo dostaviti prijavu Konkurencijskom vijeću BiH, jer ne vjerujemo i da bi Reglatorna agencije za komunikacije (RAK) ovakvo nešto dopustila. Sa namjerom uvođenja dodatnog nameta, odnosno promjenom uslova pružanja usluga, korisnici se moraju 30 dana ranije obavijestiti i vjerovatno je zato ta obavijest od m:tela, ali isto tako davalac usluga mora ostaviti izbor korisnicima, odnosno ptrošačima, da ne prihvate te nove uslove. Istina, u situaciji kada tri telekom operatera u BiH drže monopol to je otežavajuće za korisnike, ali zasigurno nećemo stati i bude li potrebno pokrenućemo širu akciju za poništenje ove odluke“ – naglasila je Murisa Marić.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije