Građanski aktivizam

Prije tri mjeseca obećana komisija, koja treba da riješi pitanje nelegalne deponije u Višegradu, još uvijek nije formirana

Nadležni u Višegradu nemaju problem da uredno naplaćuju odvoz smeća na nelegalnu deponiju, ali imaju problem da novčana sredstva usmjere u zaštitu svojih građana izmještanjem deponije i sanacijom postojeće lokacije.

Već skoro tri decenije, mještani Holijaka, sela na teritoriji opštine Višegrad, muku muče sa „gradskom sanitarnom“ deponijom, koja za svoje postojanje nema niti jednu jedinu dozvolu, a gdje se odlaže otpad različitog porijekla, koji uključuje i elektro otpad i otpad animalnog porijekla.

Nelegalna deponija se nalazi odmah uz rijeku Drinu, na ulazu u Višegrad, te je, u suštini, problem čitavog grada. No, najveći svakako stanovnicima Holijaka, koji, bukvalno, kroz deponiju prolaze do svojih domova. I koji su najizloženiji i zagađenju. I vazduha, zbog čestog paljenja deponije, i vode, zbog uticaja na lokalne izvore, putem podzemnih voda. Česta su i plavljenja lokaliteta gdje se otpad dovozi, te, voda raznosi smeće, zagađujući i samu rijeku Drinu.

Prije godinu dana, 08.11.2021., Ministarstvo za prostorno ueđenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske utvrdilo je, po upitu mještana, da deponija ne posjeduje ekološku dozvolu.

Nakon što je neformalna grupa građana „Uklonimo nelegalnu deponiju pred turističkim gradom – Višegrad“ poslala Otvoreno pismo odbornicima Skupštine opštine Višegrad u kojem ih poziva da na dnevni red stave i tačku o nelegalnoj deponiji, 10.08.2022. godine održana je sjednica Skupštine na kojoj su odbornici raspravljali o ovom problemu.

Predstavnica pomenute grupe građana, Ramiza Karčić, obratila se odbornicima, zatraživši hitno rješavanje ovog problema. Nakon diskusije odbornika, načelnik opštine Višegrad, predložio je sanaciju Gradske deponije i pronalazak nove lokacije, te da se formira komisija koja će se pozabaviti rješavanjem problema nelegalne deponije. Predloženi članovi komisije su direktor KP Komunalac, predstavnik grupe građana, odbornici te opštinska služba za komunalne poslove. Obećano je da će se ova komisija formirati na narednoj sjednici Skupštine.

No, prošla su puna tri mjeseca, a komisija nije formirana.

A glavni argument skupštinskih odbornika protiv hitnog uklanjanja nelegalne deponije, je bio da – nema dovoljno novca.

Međutim, odgovorom na zahtjev za informacije o prikupljanju novca u vidu komunalne takse, koje je neformalna grupa građana „Uklonimo nelegalnu deponiju pred turističkim gradom – Višegrad“ poslala na adresu Komunalca a.d. Višegrad, utvrđeno je sljedeće:

  • cijena komunalnih usluga po članu iznosi 2,50 KM
  • na godišnjem nivou to je iznos od 178.236,00 KM
  • prihod od komunalnih taksi u posljednjih 6 godina iznosi ukupno 890.350,26 KM!

Dakle, nadležni u Višegradu nemaju problem da uredno naplaćuju odvoz smeća na nelegalnu deponiju, ali imaju problem da novčana sredstva usmjere u zaštitu svojih građana izmještanjem deponije i sanacijom postojeće lokacije.

Sve su prilike, dakle, da je novac tek izgovor. Te da ne postoji stvarno razumijevanje za probleme građana, prije svega sela Holijaci, ali i ostalih – jer je ta deponija problem, potencijalna opasnost i sramota za sve građane Višegrada.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije