Građanski aktivizam

Prijetnje od poplava „probudile“ nadležne da obezbijede čišćenje i produbljivanje korita rijeka

“Zakasnilo se zasigurno za područje lokalnih zajednica Prijedor, Novi Grad, Kostajnica i u Кozarskoj Dubici, jer su se poplave u njima već desile ovog mjeseca, a da su obilne padavine potrajale samo još koji dan, to bi se dogodilo i na još nekim rijekama i u opštinama i gradovima uz riječne tokove” – reakcije su aktivista na objavljeni javni poziv JP “Vode Srpske”..

Na isteku ove godine, iz Javne ustanove “Vode Srpske” su se “sjetili” da bi se trebala očistiti i produbiti korita rijeka. Aktivisti koji se bore protiv nelegalnog šljunkarenja i koji već duže vrijeme upozoravaju na nedovoljan i neadekvatan angažman ove javne ustanove u toj borbi i zaštiti korita i priobalja rijeka od devastacije i na prijetnju poplavama, sumnjaju da je tek objavljeni javni poziv zapravo reakcija na poplave koje su prije desetak dana nanijele štetu na sjeverozapadu BiH.

Da je to tako, pokazuje podatak da su objavljenim javnim pozivom obuhvaćeni radovi na čak deset rijeka u ukupno 11 lokalnih zajednica u RS. Rok za dostavu ponuda je 28. decembar, kada će se, u sjedištu ove Javne ustanove, po utvrđenoj procedure, obaviti i otvaranje ponuda i izbor ponuđača radova.

Izvođenje radova održavanja riječnih korita, dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka na rijeci Savi predviđeno je u Brodu na lokalitetu “Brusnica Velika”, na “Ušće Ćehotine” u Ćehotini u Foči, u opštini Rudo na Limu na lokalitetu “Željezni most”, “Grapska 1” na rijeci Bosni u Doboju, “Rajševo 2” na Usori u Tesliću. U Derventi na rijeci Ukrini predviđeni su radovi na lokaciji “Drijen”, na Vrbanjki u “Novom selu” kod Kotor Varoši, u rijeci Uni na lokaciji “Željeznički most”, “Otoka” i “Grdanovac” u Kostajnici, a na istoj rijeci u Kozarskoj Dubici na lokalitetima “Suvaja” i “Zelena pijaca”. Radovi su Javnim pozivom planirani i na rijeci Sani u Prijedoru na “Obodnom kanalu” i u Novom Gradu na “Petkovcu” i “Željezničkom mostu”, dok radovi na rijeci Mlječanici obuhvataju lokacije u Kozarskoj Dubici na “Mirkovcu”, “Međuvođe-Mirkovac” i “Međuvođe-Čelebinci”.

Prema reagovanju grupa građana, koje se u RS zalažu za uređenu oblast upravljanja vodotokom i redovno održavanje riječnih korita u svrhu sprječavanja poplava, ovaj Javni poziv, koji obuhavata veći broj rijeka i lokalnih zajednica, došao je sa priličnim zakašnjenjem, odnosno na samom kraju godine.

“Zakasnilo se zasigurno za područje lokalnih zajednica Prijedor, Novi Grad, Kostajnica i u Кozarskoj Dubici, jer su se poplave u njima već desile ovog mjeseca, a da su obilne padavine potrajale samo još koji dan, to bi se dogodilo i na još nekim rijekama i u opštinama i gradovima uz riječne tokove” – reakcije su aktivista.

Kako je portal Antikorupcija.info pisao prošle nedjelje, sezona novih poplava otvorena je upravo u ove četiri lokalne zajednice, a umjesto efikasnog odgovora nadležnih i zaštite, zvaničnici viših nivoa vlasti, novoizabrani predsjednik RS Milorad Dodik i premijer Radovan Višković po povlačenju vode u riječna korita samo su ponovili obećanja data u aprilu prošle godine o milionskim ulaganjima Vlade RS u sistem zaštite od poplava u RS, od kojih bi samo Prijedor trebao dobiti 15 miliona KM.

“Da ima istinske brige za zaštitu života stanovništva i imovine, predsjednik Dodik bi se trebao odreći barem dvije trećine od 56 miliona KM, koliko je “odrezao” u budžetu RS za svoj kabinet. Samo Doboju je potrebno 25 miliona KM, Prijedoru 15 miliona KM, a za tom vrstom zaštite i izrade obaloutvrda vape i u Modriči, Šamcu, Vukosavlju, Bijeljini, Zvorniku i drugim sredinama uz riječne tokove u RS” – stav je aktivista na ovu temu.

Građani u akciji