Građanski aktivizam

„Problem otpada u Drvaru nije riješen dok učesnici ekocida ne budu odgovarali“

Saopštenje za javnost neformalne grupe građana "Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru".

„Tek onda kada učesnici ovog ekocida budu odgovarali, smatraćemo da je ovaj sramotni čin završen“, istakla je Živana Sabljić, ispred  neformalne grupe građana “Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru” koja je danas predsjedniku OV Drvar. Milošu Kralju. simbolično predala bedževe i letke pozivajući sve predstavnike vijeća da uzmu aktivno učešće u rješavanju ovog problema.

Grupa je na ovaj način željela da skrene pažnju da problem otpada i dalje nije riješen sve dok odgovorni ne budu kažnjeni.

„Pošto su vijećnici izabrani predstavnici naroda,  na ovaj način želimo da ih animiramo i oni uzmu aktivno učešće u rješenju ovog problema. Otpad jeste problem cijelog Drvara i od izabranih predstavnika u vijeću očekujemo da istinski i budu predstavnici građana i naših interesa. Zajedno smo jači, pokažimo da volimo svoj grad“, istakla je Živana Sabljić.

Drvarčani su se obratili i Vladi kantona 10 sa molbom da u okviru svojih nadležnosti učini sve kako nikada više na području kantona ne bi došlo do ovakvih posljedica. Ali i sa molbom da se sankcioniše odgovorni ministar Vlade koji je izdao Rješenje za nepostojeću fabriku reciklaže i na taj način ugrozio zdravlje građana i imidž Drvara kao zdrave sredine.

„Svjesni smo da se ovaj ekocid desio prije novog formiranja Vlade, ali ukazujemo na činjenicu da je isti ministar gospodin Hodžić umjesto sankcije,  nagrađen sa još jednim mandatom i u ovom sastavu Vlade. U cilju dobre prakse i komunikacije građani – Vlada smatramo da nas trebate zaštititi od štetnih odluka bez obzira od kojeg ministra to dolazilo“, dodali su iz neformalne grupe građana “Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru”.

Podsjećamo, da je uvoznik „KROM reciklaža“ dobio od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10 dozvolu za upravljanje otpadom, te za obavljanje poslova sakupljanja, skladištenja i recikliranja istih.

Prema uvoznoj dokumentaciji taj otpad je bio namijenjen za reciklažu jer se po Zakonu o upravljanju otpadom FBiH  može uvoziti samo otpad namijenjen u tu svrhu.

Međutim, inspekcijskim nalazom Federalnog inspektora za zaštitu okoliša od 04.srpnja 2020.g. ispostavilo se da uvoznik ne posjeduje postrojenje u kojem bi mogao provesti taj postupak.

Utvrđeno je da uvidom u Rješenje o registraciji uvoznik posjeduje važeću dozvolu za upravljanje otpadom izdanu od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, ali su prilikom ovog inspekcijskog nadzora uočene i brojne nepravilnosti kao što su: pogon i lokacija na koju je trebalo otpad uvesti i reciklirati ne odgovaraju stanju na terenu, dok je navedeno preduzeće fiktivno jer se nalazi na adresi Opštine Drvar, a oprema i strojevi za reciklažu ne postoje na lokaciji skladištenja otpada kako je to navedeno Rješenjem o izdavanju dozvole za upravljanje otpadom kantonalnog Ministarstva i dr.