Građanski aktivizam

Procedura za izdavanje dozvole za gradnju i rad asfaltne baze u Tršiću kod Zvornika pod sumnjom

Aktivisti smatraju da je gradnja asfaltne baze započela bez prethodno izdate ekološke i građevinske dozvole, kao i dozvole za njen rad.

Neformalna grupa građana „Zaštitimo Tršić kod Zvornika od štetnog uticaja rada asfaltne baze” je od vlasti Grada Zvornika zatražila dostavu informacija o izdatim dozvolama za gradnju Asfaltne baze, koja je, po njima, započela bez prethodno izdate ekološke i građevinske dozvole, kao i dozvole za njen rad.

“Precizirali smo da nam dostave koje dozvole su nadležna odjeljenja Grada Zvornika, pored lokacijskih uslova, izdala privrednom društvu “Keso gradnja” d.o.o. Zvornik, a koje se odnose na rekonstrukciju postojećeg objekta u naselju Tršić, izgradnju hale za namjenu skladišta, te izgradnju postrojenja asfaltne baze. Tražili smo detaljnu informaciju da li je Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Grada Zvornika uskladilo lokacijske uslove sa važećim sprovedbenim dokumentom uređenja i drugim propisima donesenim na osnovu zakona i kakvi su nalazi urbanističko-građevinske inspekcije kontrole izdatih lokacijskih uslova, koju je urbanističko-građevinski inspektor Grada najavio u prethodno dostavljenom odgovoru”, navode iz neformalne grupe građana.

Zahtjev neformalne grupe građana gradskoj upravi Zvornik

Prema dostavljenim informacijama, u ranijim obraćanjima Gradskoj upravi, kao i nadležnom Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, aktivisti iz Tršića su ubjeđivani da se u predmetnoj stvari moraju ispoštovati navedeni uslovi u pogledu zaštite životne sredine prilikom izrade potrebnih elaborata, studija i projektno-tehničke dokumentacije koje prethode izdavanju ekološke, vodoprivredne i drugih saglasnosti. To je po zakonskim odredbama preduslov i za izdavanje građevinske, a zatim i upotrebne dozvole. Iz ih razloga su, kako navode, tražili dostavu odgovora na precizirana pitanja, kao i druge relevantne informacije u vezi sa ovim problemom.

“U ekološkoj saglasnosti koju je firma “Keso gradnja” naknadno dobila, navedeno je da će se za pristup asfaltnoj bazi koristiti saobraćajnica sa jugoistočne strane baze, ali to nije ispoštovano, nego se koristi pristupni put sa zapadne strane koji se jednim dijelom prostire kroz srbijansku teritoriju. Znači, rade protivno odredbama ekološke dozvole”, navode iz neformalne grupe građana.

Aktivisti se ne slažu sa dostavljenim podacima Vodnog inspektora iz prekodrinske Vodne inspekcije u Loznici, koji ih je, po njima, “odokativno” i bez potrebnog preciznog mjerenja informisao da se asfaltna baza nalazi potpuno na katastarskim parcelama u BiH, odnosno na teritoriji RS. Oni, jer žive na tom području, tvrde da se dio objekata nalazi i na parcelama koje pripadaju Republici Srbiji.

“Tražićemo od nadležnih da se ispita i zakonitost rada separacije u krugu bivše „Vodoprivrede“ u Tršiču u vlasništvu d.o.o. „Jokić invest““, navode iz Grupe, jer im je, kažu, sumnjivo što se rad obavlja samo vikendom, odnosno subotom i nedjeljom.

Na području Tršića, prema njihovim informacijama, nema odobrene lokacije za eksploataciju šljunka, koji se koristi u procesu rada tog preduzeća, te je, po njima, upitan i sam rad separacije.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije