Građanski aktivizam

PROTEST MINUT DO DVANAEST: “Ovo je naših 9 zahtjeva od kojih ne odustajemo”

Od zahtjeva neće odustati.

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine biće održan protesni skup građana u organizaciji Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Povod za ovaj skup je, kako kaže za BUKU Vahidin Nurikić iz Udruženja Imam pravo, konstantno odbijanje Vlade Federacije BiH da unaprijedi položaj osoba sa invaliditetom, što sve njih stavlja u položaj građana drugog reda i ugrožava im opstanak.

Skup će početi u minut do dvanaest, dodaje, čime simbolično žele pokazati da nema više prostora za odlaganje donošenja kvalitetnih rješenja za osobe sa invaliditetom. 10 zahtjeva na kojima će insistirati do ispunjenja su

1. Hitno povlačenje iz procedure nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom iz parlamentarne procedure, a zbog sljedećih razloga:

– Članovi 7. , 8. i 11. kojima nije definisano uvođenje u pravo na ličnu invalidninu za osobe sa neratnim invaliditetom 60%, 70% i 80%,

– Član 10. koji onemogućava istovremeno ostvarivanje prava osoba sa neratnim invaliditetom na penziju i na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak,

– Član 13. kojim se onemogućava da osobe sa autizmom, mentalnim i intelektualnim invaliditetom ostvare pravo na I grupu 100% tuđe njege i pomoći.

Nacrt zakona sadrži osim nabrojanih nedostataka i druge nedostatke koje je potrebno izmijeniti.

2. Da Vlada Federacije BiH hitno stupi u pregovore sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH, u cilju izrade novog nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, koji bi bio usvojen najkasnije do 1.maja 2023. godine u oba Doma Parlamenta FBiH.

3. Uvesti kao osnovicu za obračun ličnih invalidnina i naknade za pomoć i njegu drugog lica, 50% prosječne plaće u Federaciji BiH i osigurati usklađivanje rasta osnovice koja bi pratila rast BDP-a i potrošačkih cijena.

4. Isplata jednokratne pomoći na području Federacije BiH za osobe sa neratnim invaliditetom 60%, 70%, 80%, 90% i 100% najkasnije do kraja januara 2023. godine, na način da se linearno isplate sljedeći iznosi jednokratne pomoći:

Invaliditet Iznos (KM)

100%            1080

90%                      972

80%                      864

70%                      756

60%                      648

5. Zahtijevamo da Vlada FBiH u saradnji sa  predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o Registru djece sa poteškoćama u razvoju i Registru osoba sa neratnim invaliditetom i objavi Registar u toku 2023. godine.

6. Osnivanje Ureda pravobranilaštva za djecu sa poteškoćama u razvoju i osobe sa neratnim invaliditetom pri Vladi FBiH, uz uslov da u Uredu budu zaposlene osobe sa neratnim invaliditetom sa najmanje 60% oštećenja organizma.

7. Zahtijevamo da Vlada FBiH u saradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o ortopedskim pomagalima, na način da se ostvarivanje prava na ortopedska pomagala definišu na nivou Federacije BiH i izjednače sve osobe sa invaliditetom na cijelom području FBiH (RVI, CŽR, osobe sa neratnim invaliditetom), što se tiče prava na ortopedska pomagala.

8. Zahtijevamo hitno uvođenje u pravo roditelja koji su predali zahtjev i dobili Rješenja Centara za socijalni rad po Zakonu o roditeljima njegovateljima u FBiH do kraja 2022. godine.

Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definisati i implementirati izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH posebno u smislu zarade, koja bi trebalo da bude u iznosu prosječne plate u FBiH.

9. Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definisati i implementirati izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (kvalitetnije rješenje prava na dječiji dodatak itd.).

Podsjetimo, Uniju čine udruženja, vijeća, organizacije i pojedinci, osobe sa invaliditetom iz svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine.

“Pozivamo sve osobe sa invaliditetom koje su u mogućnosti da dođu u Sarajevo, članove njihovih porodica, prijatelje i komšije da svojim prisustvom podrže ovaj skup. To je samo početna tačka u našoj borbi za osnovna prava koja ova Vlada ne prepoznaje. Samo jedinstveni i složni možemo ostvariti svoje ciljeve”, poručuju iz Unije.

Građani u akciji