Protesnim okupljanjem na lokalnom putu mještani Željeznog Polja poslali su poruku nadležnim da neće dozvoliti, kako kažu, nekontrolisanu i, za bezbijednost nekoliko sela, opasnu sječu šume nekoliko privatnih firmi koje su dobile odobrenje za izvoz drveta sa tog područja.

Ono što ih posebno zabrinjava jeste sječa u području vodozahvata zbog čega je posljednjih sedam dana nekoliko sela Željeznog Polja ostalo bez pitke vode, jer je voda zamućena.

Foto: Harun Bošnjak/BHRT

Mještani navode i to da se privatne firme ne pridržavaju doznačenih projekata zbog čega traže hitan izlazak nadležnih kantonalnih inspektora na teren.

Posebnu zabrinutost kod mještana deset sela Željeznog Polja izaziva činjenica da je to područje prije sedam godina pretrpjelo velika oštećenja zbog pojave klizišta koja su, između ostalog, uzrokovana nekontrolisanom sječom šume. Proteste će nastaviti i u narednim danima, odnosno, kako navode, sve do prestanka sječe šume na području Željeznog Polja.