Vijesti

Prva kazna za trgovinu biračkim odborima: SDA trgovala sa SNSD-om, kažnjeni s ukupno 9.000 KM

Kazne su omogućile izmjene Izbornog zakona koje je nedavno nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt. Članica CIK-a Vanja Prutina-Bjelica kazala je da smatra da su kazne trebale biti i veće kako bi se pojava trgovine biračkim odborima zaustavila.

Centralna izborna komsija (CIK) Bosne i Hercegovine smijenila je Ademira Alibašića, predsjednika biračkog odbora u mjestu Jelačići Općina Jablanica jer je on član SDA, a u birački odbor je ušao u ime SNSD-a što je protuzakonito. Istovremeno, Alibašić je zbog toga kažnjen s 1.000 KM, zabranjen mu je rad u biračkim odborima na četiri godine, a SDA i SNSD s po 4.000 KM. Inače, mogućnost da se pojedinci i politički subjekti kazne po ovom osnovu stvorena je tehničkim izmjenama Izbornog zakona koje je nedavno nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

Naime u tim izmjenama ,a koje CIK već primjenjuje navodi se:

– Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta protivno odredbi člana 2.19 ovog zakona i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo. Ova zabrana primjenjuje se i na članove biračkog odbora – navodi se u dopunjenom Izbornom zakonu BiH.

CIKBIH je ovaj postupak proveo po prijavi nevladine organizacije Koalicija “Pod lupom”, a CIK je utvrdio da SNSD nema ni općinski odbor, niti kandidate za bilo koji nivo vlasti na predstojećim izborima, ali se za mjesto u biračkom odboru prijavio po osnovu kandidature SNSD-a za člana Predsjedništva BiH, te da je u ovom slučaju SNSD pogodavao SDA.

Članica CIK-a Vanja Prutina-Bjelica kazala je da je ovo prvi predmet da CIK sankcioniše po osnovu povrede člana 7.3 stav 2 u odnosu na posljednje izmjene Izbornog zakona.

– Drago mi je jer je riječ o slučajevima koje je jako teško dokazati na terenu, mislim da je ova činjenica zloupotrebe nesporno utvrđena. Mislim da su kazne isuviše niske, trebale biti i više, kako bi se ova pojava zaustavila – kazala je Prutina-Bjelica.

Ona je upozorila i na to da je CIK također od Koalicije “Pod lupom” dobio prijavu da je Općinska izborna komisija Tešanj nezakonito vršila imenovanje članova s rezervnog spiska jedne političke stranke, te je naglasila da se s obzirom na rokove koji su istekli ili ističu ovaj slučaj treba što hitnije ispitati i da se CIK ne treba oglušiti o ovu prijavu kako ne bi bila proglašena saučesnikom u zloupotrebama.

O sličnoj situaciji, odnosno o optužbama za trgovinu biračkim odborima CIK se izjašnjavao i po prijavi SDA u Brezi. Naima općinska organizacija SDA Breza uputila je CIK-u prigovor da su birački odbori u toj općini imenovani bez njene saglasnosti, a među strankama na čiji račun su išle optužbe su HDZBiH, Hrvatska republinkanska stranka, Naša stranka, PDP, HNS,…

Većina članova CIK-a glasala je za to da se prigovor SDA odbije, jer su naveli da na dokumentaciji dostavljenoj CIK-u postoje dokazi da je SDA dala saglasnost na imenovanje biračkih dobora i da nema dokaza da je bilo drugačije.

S druge strane, član CIK-a Željko Bakalar ocijenio je da nadležna služba CIK-a nije provela detaljan postupak u kojem bi pronašla dokaze da je i u ovom slučaju došlo do zloupotreba, jer Bakalar smatra da je trebalo primjerice ispitati imaju li stranke koje je prijavila SDA uopšte urede u Brezi.

U konačnici prigovor SDA Breza je odbijen, a protiv te odluke uz Bakalara je glasao i predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović.

Građani u akciji