Građanski aktivizam Komentari i analize Vijesti

Prva presuda za diskriminaciju nad LGBTI osobama u Bosni Hercegovini

Ovo je potvrda da govor mržnje i pozivanje na nasilje na društvenim mrežama, pogotovo javnih ličnosti i političara/ki, nije dopustivo i da se može sankcionisati.

Opštinski sud u Sarajevu je 4.4.2022. godine donio prvostepenu presudu kojom je po prvi put u Bosni i Hercegovini sudski potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama.

Presuda se odnosi na javni istup koji je putem svog Facebook profila uputila tadašnja zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Samra Ćosović Hajdarević.

Podsjetimo da je ona tada reagujući na najavu organizatora Prve bosanskohercegovačke povorke ponosa reagovala sa sljedećim statusom, koji je odjeknuo u javnosti i prenesen je od strane niza štampanih i elektronskih medija:

“Državo nemaš pravo da se žališ, sve dok stanje naroda ne popraviš.

Veliku važnost i značaj je dobila jedna mala skupina od 15 aktivista i aktivistkinja iz Prijedora, Banja Luke, Sarajeva, Bijeljine, Tuzle i ostalih dijelova BiH. Njih 15 je dovoljno da pokrenu inicijativu za povorku i organizuju širom regije te tzv. povorke ponosa koje imaju za cilj da upropaste državu i njen narod.

Svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati.

Ali ovdje NE!”

Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa 2022 pozdravio je prvostepenu odluku Opštinskog suda Sarajevo, kojom se utvrđuje diskriminacija koju je prema LGBTIQ zajednici širila kantonalna zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević.

“Naime, Ćosović-Hajdarević je 1. aprila 2019. godine, nakon najave prve Bh. povorke ponosa, u objavama na svom zvaničnom Facebook profilu pozivala na diskriminaciju LGBTIQ osoba, navodeći, između ostalog, da želi da se LGBTIQ osobe ‘izoluju i sklone…’. Nakon njenih izjava, Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom koji pruža pravnu pomoć i zastupanje LGBTIQ osobama, pokreće tužbu za diskriminaciju. Cjelokupni proces tužbe je vodila organizacija Sarajevski otvoreni centar, preko zastupajuće advokatice, te im se ovim putem zahvaljujemo. Tri godine kasnije, Opštinski sud u Sarajevu potvrđuje tužbu, te navodi da je tadašnja zastupnica Ćosović-Hajdarević ‘povrijedila pravo na jednako postupanje u odnosu na članove LGBTIQ zajednice na osnovu njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika'”, ističu iz Organizacionog odbora BH povorke ponosa.

U prvostepenoj odluci se takođe navodi da se tuženoj “zabranjuje svako dalje poduzimanje istih ili sličnih radnji kojima se krši ili može prekršiti pravo na jednako postupanje prema članovima LGBTIQ zajednice”.

“Ova presuda je veoma važna za LGBTIQ zajednicu u Bosni i Hercegovini, ali i svaku drugu zajednicu koja se suočava sa predrasudama, govorom mržnje ili pozivanjem na nasilje. Presudom je dokazano da se zbog širenja govora mržnje i pozivanja na nasilje prema LGBTIQ+ osobama u online sferi (društvenim mrežama) može isto proširiti i utjecati na kvalitetu života LGBTIQ+ osoba, odnosno može dovesti do fizičkog nasilja. Ovake i slične objave se također mogu okarakterisati i kao diskriminacija, što potrvđuje ova presuda, koja je presedan, budući da je prva presuda kojom je potvrđena diskriminacija nad LGBTIQ osobama”, dodaju.

Napominju da je ovo potvrda da govor mržnje i pozivanje na nasilje na društvenim mrežama, pogotovo javnih ličnosti i političara_ki, nije dopustivo i da se može sankcionisati.

“Nerijetko smo bili_i svjedoci_kinje u zadnje četiri godine da određene javne ličnosti, te političari_ke iznose različita lična mišljenja o LGBTIQ osobama nakon najave povorke, šireći predrasude, netrpeljivost, te govor mržnje koji dovodi do povećanja diskriminacije i nasilja u društvu prema LGBTIQ osobama. Političari_ke posebno zaboravljaju da su oni_e zastupnici_e svih osoba u ovom društvu, što ravnopravno uključuje i LGBTIQ osobe, koje kao građani_ke biraju i koji_e ih plaćaju kroz poreze. S tim u vezi, uzimajući u obzir postojanje Zakona o zabrani diskriminacije, bilo koja osoba, a naročito javne ličnosti, moraju shvatiti težinu svojih riječi i šta one mogu izazvati u našem društvu”, napominju.

Oni napominju da svake godine dokumentuju govor mržnje i pozivanje na nasilje, te prijavljuje nadležnim institucijama, a prema saznanjima MUP KS je do sad redovno pozivao određen broj osoba koje su širile govor mržnje ili pozivale na nasilje na informativne razgovore.

“Sljedeći korak u ovom procesu jeste da tužilaštvo ozbiljno shvati šta znači ovakvo širenje mržnje, netrpeljivosti i pozivanja na nasilje, te da se sve osobe koje odluče tako djelovati u online ili offline svijetu, sankcionišu. Ova presuda je dobar početak i dobar temelj tužilaštvu i sudovima da profesionalno i u skladu sa evropskim praksama pristupe diskriminaciji, govoru mržnje, pozivima na nasilje, te samom nasilju koje se događa LGBTIQ osobama.Bh. povorka ponosa definitivno jeste test svim institucijama, zastupnicima_ama, ali i generalno društvu, kada je u pitanju poštivanje ljudskih prava i života bez nasilja”, pojašnjavaju.

Na kraju kažu da u duhu i ovogodišnje Bh. povorke ponosa, koja je zakazana za 25. jun, neka svima ova presuda bude opomena da će svaki govor mržnje i pozivanje na nasilje biti prijavljen i da će se očekivati njihovo sankcionisanje.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije