Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2

Reakcija ekologa na sudsko poništavanje dozvole za MHE na Buni: Pravda je spora ali dostižna.

Ekološka udruga Majski cvijet je danas, 7.10.2020., u Mostaru, održala press konferenciju povodom presude Kantonalnog suda u Sarajevu kojom se poništava okolinska dozvola koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo za gradnju dvije MHE na Bunskim kanalima. Prenosimo njihovo saopštenje.

U skladu sa presudom, postupak se mora ponovo provesti zbog neregularnosti u izdavanju i zanemarivanju činjenica koje su ekološka udruga „Majski cvijet“ i omladinski klub „Novi val“ ranije isticale.

„Ova presuda za nas predstavlja neku vrstu pobjede i uspjeha i daje nam podstrek da ne odustanemo od naše borbe. Posebno ističemo da se u presudi Kantonalnog suda u Sarajevu navodi da Federalno ministarstvo okolišta i turizma nije poštovalo zakonsku proceduru  propisanu Zakonom o zaštiti okoliša, da je nezakonito vodilo javnu raspravu te da sačinjeni zapisnik o javnoj raspravi nije dostavljen strankama, niti im je dat na uvid, a niti je potpisan“, navodi Oliver Arapović ispred ekološke udruge Majski cvijet.

Također, u presudi je jasno naznačeno da Ministarstvo okoliša i turizma nije dostavilo rješenje o izdavanju okolinske dozvole udruzi Majski cvijet  kao zainteresiranoj stranci i direktnom učesniku u postupku ispred nevladinog sektora i lokalne zajednice u tom području te da je odbilo da dostavi rješenje tužiteljima.

Ekološka  udruga Majski cvijet već nekoliko godina vodi pravnu borbu protiv izgradnje mHE na Bunskim kanalima. Nakon što smo uočili cijeli niz nepravilnosti I proceduralnih pogrešaka u postupku dodjele okolinske dozvole, pokrenuli smo tužbu protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma gdje smo posebno istakli da javna rasprava koja je održana i zapisnik koji je tužiteljima dostavljen sa te rasprave, nevjerodostojan, te da je sačinjen prema potrebi  i navođenju investitora.

„Stanovništvo lokaliteta Buna je od početka procedure protiv gradnje mHE na lokalitetu koji je zaštićen u Zavodu za zaštitu spomenika prirode u Federaciji BiH kao i u Registru HNK-a za zaštitu spomenika prirode. U ovom slučaju je došlo do evidentnih kršenja procedura i propisa usvajanjem izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Mostara koji nije usaglašen sa postojećim Planom BiH iz 1980.godine te objave Prostornog plana u Službenom glasniku koji nije prethodno potpisan od strane predsjednika Gradskog vijeća“, istakao je Adnan Đuliman, ispred omladinskog kluba Novi Val, koja je zajedno sa udrugom Majski cvijet predala tužbu.

Pozivamo Odjel za urbanizam Grada Mostara da se očituje povodom urbanističke suglasnost  za izgradnju mHE Buna 1 i mHE Buna 2, jer su i od strane Kantonalnog suda u Sarajevu utvrđene nepravilnosti u izdavanju dokumenata koji su presudni prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti. Mi nastavljamo našu pravnu borbu protiv Grada Mostara i iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja – nećemo stati dok se ne zabrani izgradnja mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode.

PODRŽITE NAŠU BORBU

Štiti li se spomenik prirode gradnjom mHE?

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije