STOP izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci

Samo u BiH: Investitor se hvali  da će mu Ministarstvo izdati novu ekološku dozvolu bez ikakve procedure

Iako je investitor samouvjeren i optimističan, razloga za optimizam imaju i građanski aktivisti koji se bore da ga zaustave u njegovoj devastaciji korita Kasindolske rijeke i izgradnji mHE na njoj.

Čak i kada povremeno, u izolovanim slučajevima, počne da funkcioniše pravna država u Bosni i Hercegovini, to ne bude dugog daha. Narod je ranije govorio “Svako čudo za 3 dana”. A izgleda da na to računaju i razni kršitelji zakona u Bosni i Hercegovini, kojima građanski aktivisti kvare “posao”.

Radovi na izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci su obustavljeni, i to nakon što su građani danima alarmirali i pozivali inspekcije da preduzmu hitne radnje i nakon što je republički inspektorat, malo poguran od gradske inspekcije Grada Istočno Sarajevo, malo poguran pritiskom javnosti, konačno izdao rješenje o obustavi nelegalnih radova na gradnji mHE Samar, u skladu sa presudom Okružnog suda u Banjaluci, kojom je poništena ekološka dozvola za ovu mHE.

Dakle radovi se ne izvode, ali to ne znači da su mašine povučene sa terena niti da investitor miruje. Naprotiv, čeka se prva prilika za nastavak radova. Odnosno, “politički mig”. Naime, investitor toliko ozbiljno shvata snagu pravne države u BiH da se, prema dojavama građana, po gradu hvali da će mu ministrica prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, koja je trenutno na godišnjem odmoru, u roku od 7 dana po povratku na posao izdati, novu okolinsku dozvolu.

Postavlja se logično pitanje: Kako? Dakle, prema presudi okružnog suda u Banjaluci, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije je dužno da, u roku od 30 dana po prijemu ove presude, izda novi upravni akt, poštujući primjedbe suda u  pogledu postupka. U slučaju izdavanja nove ekološke dozvole za ovu mHE Samar, investitor mora da preda zahtjev, da prikupi neophodnu dokumentaciju, te, da se uradi studija uticaja i održi javna rasprava sa građanima. Dakle, ili investitor ne zna proceduru, u šta je teško povjerovati, ili računa s tim da u BiH procedure i zakoni nisu bitni ako imaš dobre veze.

Jasno je da se investitoru žuri da što prije završi sa prikupljanjem neophodne dokumentacije, te da konačno završi započete radove na izgradnji mHE Samar. Kako i ne bi kada su preliminarno pravo na podsticaj dobili do 30. novembra 2021. godine. Dakle, za 3 mjeseca mHE “Samar” bi, prema njihovim planovima, trebala da počne sa radom, odnosno do tada treba da dobije upotrebnu dozvolu.

No, iako je investitor samouvjeren i optimističan, razloga za optimizam imaju i građanski aktivisti koji se bore da ga zaustave u njegovoj devastaciji korita Kasindolske rijeke i izgradnji mHE na njoj.

Sve veću podršku oni dobijaju čak i od predstavnika lokalnih vlasti. Tako su se prošle sedmice susreli sa načelnikom opštine Trnovo, na čijoj teritoriji se nalazi mHE Samar i mHE Podivič, koji im je pružio podršku i izjavio da će prilikom izdavanje nove ekološke dozvole dati negativno mišljenje za izgradnju mHE Samar. Osim toga i načelnik opštine Istočna Ilidža, na čijoj tertoriji je planirana gradnja mHE Slapi, je pružio podršku građanima i obavezao se da će na sljedećoj sjednici donijeti odluku kojom će staviti Moratorij na izgradnju mHE na području te opštine, te, da će se službenim putem obratiti  svim nadležnim institucijama kako bi spriječili izgradnju. I, konačno, građane je na sastanak pozvao i gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, a sastanku su prisustvovali i predsjednik te sekretar Skupštine Grada Istočno Sarajevo. Oni su, navodno, na sastanku, bili šokirani snimcima sa terena, koji su im prezentirani, te su pružili podršku građanima i obavezali se da će poslati dopis Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i  ekologije da ne izda novu ekološku dozvolu za mHE na Kasindolskoj rijeci.

Lokalna vlast je, dakle, za sada, bar deklarativno, uz građane. No, oni ne donose konačne odluke. “Loptica” je, dakle, kod Ministarstva, a kako će oni odlučiti i ima li investitor stvarno skrivene političke adute  “u rukavu” i da li će isti smjeti biti iskorišteni pod ovakvim fokusom javnosti na čitav slučaj, ostaje da vidimo, kad se vrate sa godišnjih odmora.

Biće svakako zanimljivo pratiti rasplet ove situacije.

Pogledaj više