Radnički protesti

Sindikat policije USK-a za 28. decembar najavio štrajk

Posljednja plata im je bila umanjena za 80 maraka. Kažu da se sindikat ranije obratio premijeru Vlade USK-a, ministru finansija i unutrašnjih poslova da riješe probleme. Međutim, nisu dobili odgovor. Zbog toga najavljuju štrajk za 28. decembar.

U međuvremenu, kantonalni ministar unutrašnjih poslova je rekao da se dogodila greška prilikom obračuna plata, ali da se poštuje kolektivni ugovor.

Pogledaj više

Građani u akciji