Građanski aktivizam

Sistem koji funkcioniše na guranje – Pravna bitka protiv nelegalne gradnje na mostarskom Bijelom Brijegu, još uvijek se odvija samo zahvaljujući aktivnostima i pritisku građana

Sektor Upravne inspekcije Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, svojim je odgovorom, na zahtjev Građanske inicijative “STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu“, samo potvrdio sumnje aktivista pomenute inicijative da Grad, odnosno njegove službe, krše zakone, ignorišu odluke viših nivoa vlasti i ne rade svoj posao.

Građanska inicijativa “STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu”, koja okuplja mještane ovog mostarskog naselja koji se već godinama bore protiv nelegalne gradnje u njihovom susjedstvu, prije nešto više od mjesec dana zatražila je od Kantonalne upravne inspekcije Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK provođenje inspekcijskog nadzora nad Odjelom za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Povod je nepostupanje po drugostepenom rješenju Ministarstva graditeljstva HNK, koje je naložilo obnovu postupka izdavanja dozvola na Bijelom Brijegu, a na što se Odjel za urbanizam Grada Mostara oglušio.

 

Upravna inspekcija HNK – kao dokaz da se u našoj zemlji nikad ne zna ko će a ko neće reagovati i raditi svoj zakonom definisani posao – postupila je po pomenutom zahtjevu građana i izvršila inspekcijski nadzor u Odjelu za urbanizam Grada Mostara, o čemu je 04.07. obavijestila predstavnika Građanske inicijative “STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu” Maria Ćosića.

“Obavještavamo Vas da je Upravna inspekcija HNŽ/K po Vašem zahtjevu izvršila inspekcijski nadzor u Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara (prvostupanjskom organu) u predmetu br: UPI-07/2-25-4742/17.

Istim je utvrđeno da prvostupanjski organ u predmetu obnove postupka izdavanja Rješenja br: UPI-07/2-25-4742/17 od 25.10.2017. god. nije u zakonskom roku postupio po rješenju Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNŽ/K br: UP-2-09-02-19-18/21 od 26.04.2021. god. kojim je poništen Zaključak Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara br: UPI-07/2-25-4742/17 od 27.10.2020. god. i predmet vraćen na ponovni postupak”, kaže se u obavještenju Sektora Upravne inspekcije Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, potpisanom od strane Kontonalne upravne inspektorice Željke Bukovac.

Ovim su, zapravo, samo potvrđene sumnje aktivista pomenute inicijative da Grad, odnosno njegove službe, krše zakone, ignorišu odluke viših nivoa vlasti i ne rade svoj posao.

Nelegalno izgrađena zgrada (šarena, u sredini); Foto: Hercegovina.info

U obavještenju se dalje navodi da je, temeljem utvrđenog činjeničnog stanja, Upravna inspekcija HNK 01.07.2022. voditelju postupka u Službi za građevinske propise Grada Mostara naredila(!) da u roku pet dana preduzme upravne radnje i postupi po drugostepenom rješenju od 26.04. prošle godine i u ponovnom postupku donese novi upravni akt.

No… rok je prošao, a odgovora od Grada nema.

Građanska inicijativa “STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu” stoga je javno upozorila nadležni odjel da postupi po naredbi Upravne inspekcije i provede drugostepeno rješenje i ponovi postupak ili će, u protivnom, ova inicijativa preduzeti druge raspoložive radnje.

Podsjećamo, borba građana sa Bijelog brijega traje već tri godine. U septembru 2020. su, zbog nelegalne gradnje u svom naselju, stanari okupljeni u Građanskoj inicijativi „STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu“ podnijeli i krivičnu prijavu. U oktobru iste godine, a na traženje Tužilaštva HNK uključuje se terenski ured FUP-a Mostar, koji izuzima svu dokumentaciju iz Grada Mostara, te dostavlja izvještaj Tužilaštvu HNK o izgradnji u ovom dijelu grada.

A u aprilu ove godine Tužilaštvo pokreće istragu protiv aktera urbicida na Bijelom Brijegu, a članovi inicijative svjedoče u istrazi protiv zaposlenih u Odjelu za urbanizam Grada Mostara.

Još tada, u aprilu, iz Građanske inicijative upozoravaju da kada je u pitanju sama sporna šestospratna zgrada, bespravno izgrađena na mjestu kućice koja je postojala na tom mjestu, već godinu dana postoji konačno rješenje od drugostepenog organa Ministarstva graditeljstva, na koje ne postoji mogućnost žalbe. Ali da se ništa ne dešava.

Podsjećanje vijećnika Gradskog vijeća Mostar na problem nelegalne gradnje na Bijelom Brijegu

“Stara vlast nam je ostavila ovu zgradu, a nova vlast do danas, a morala je, nije pokrenula upravni postupak”, upozorili su tada.

No, sistem i pravna država i ono malo što funkcionišu, funkcionišu samo na permanentno guranje i pritisak. Pa se i nakon tog javnog upozorenja ništa nije dešavalo, dok se aktivisti nisu obratili kantonalnoj upravnoj inspekciji, a ova ih, ko zna kakvim čudom, nije izignorisala. Na način na koji ih ignoriše gradska vlast i u aktuelnom sazivu, koji se pokušava predstaviti za saradnju sa građanima i borbu protiv korupcije zainteresovanijim od svojih istostranačkih prethodnika. No, ne ide im baš, kad sa riječi treba preći na djela.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije