Građanski aktivizam

Šljunkari se izruguju inspektorima i zloupotrebljavaju nesaradnju entitetskih, kantonalnih i opštinskih institucija u pograničnim područjima

Šljunkari biraju međuentitetska i međuopštinska područja i vade šljunak u zonama gdje je nadležnost inspekcija i drugih kontrolnih organa, odnosno Agencije za vodno područje rijeke Save u FBiH i Javne ustanove „Vode Srpske“ u RS, nedovoljno precizno definisana i gdje ne postoji neophodna međuentitetska saradnja, u cilju sprječavanja ovih nezakonitih radnji.

Posljednjih mjeseci, smanjene su aktivnosti šljunkara, usljed veće pažnje javnosti, izazvane aktivnošću grupa građana koje se u Maglaju, Doboju, Vukosavlju, Modriči i Šamcu, u slivu rijeke Bosne, bore protiv nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka.

Ali, bezobzirni i drski šljunkari nisu odustali od svojevrsnog izrugivanja inspektorima, tako što biraju međuentitetska i međuopštinska područja i vade šljunak u zonama gdje je nadležnost inspekcija i drugih kontrolnih organa, odnosno Agencije za vodno područje rijeke Save u FBiH i Javne ustanove „Vode Srpske“ u RS, nedovoljno precizno definisana i gdje ne postoji neophodna međuentitetska saradnja, u cilju sprječavanja ovih nezakonitih radnji.

Posljednje slučajeve ove vrste uočila je neformalna grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“, koji su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove podnijeli prijavu sa sumnjama u nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju šljunka na području Zeničko-dobojskog kantona, između Maglaja i Žepča. Priložili su i dokaz sa fotografijama iskopa i lagerovanja šljunka na lokaciji koja zahvata naselja Tomići, općina Žepče i Krsno Polje – Bočinja, općina Maglaj, na kojima je vidljivo da nepoznati šljunkari iskop vrše u jednoj, a deponuju mineral u drugoj lokalnoj zajednici.

Iskop šljunka između Maglaja i Žepča (Foto: neformalna grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“)

Federalnoj inspekciji, prijavu su podnijeli i iz grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju minerala u slivu rijeke Bosne“, sa sumnjama u nelegalnu i nekontrolisanu eksploataciju na području opština Modriča (RS) i Odžak (FBiH), na međuentitetskoj liniji.

Tražili su postupanje i da dobiju povratnu informaciju iz Federalne uprave inspekcijskih poslova. Iz Kabineta direktora zvanično su obaviješteni da su obje prijave proslijeđene Federalnom vodnom inspektoratu.

Iskop šljunka između Modriče i Odžaka (Foto: neformalna grupa građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju minerala u slivu rijeke Bosne“

Ova grupa je prijavu podnijela i Vodnoj inspekciji RS, takođe sa dokazima u prilogu o angažovanju bagera, potkrepljenu tvrdnjama mještana sa područja Odžaka da tokom mjeseca maja bager nepoznatog vlasnika učestalo prelazi sa strane Miloševca u opštini Modriča, vrši iskop na odžačkoj teritoriji, pa čak i na privatnim posjedima, i da se se nakon lagerovanja i utovara šljunak vraća na područje RS. Mještani tvrde da je tim aktivnostima obrušen postojeći put na odžačkoj strani, da vozač bagera „kašikom“ kida žile drveća kako bi što više šljunka imao za nesmetan iskop, da su se sa pritužbama obraćali nadležnima u Odžaku, kao i policiji u Modriči, ali bez uspjeha.

Kada je riječ o ekploataciji šljunka na području Maglaja, iz Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva je na traženje grupe o privrednim društvima i drugim koji imaju koncesije za eksploataciju minerala iz korita i područja uz obalu rijeke Bosne, dobijen odgovor da do sada iz Maglaja nisu imali zahtjeve za vađenje materijala iz vodotoka te rijeke, tako da nemaju sklopljene ugovore za eksploataciju na tom području niti su izdavali saglasnosti te vrste.

Iskop šljunka između Maglaja i Žepča (Foto: neformalna grupa građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju“)

Naveli su i da Agencija te aktivnosti koordinira i definiše u saradnji sa lokalnim zajednicama i tek onda izdaju saglasnosti uz potrebne elaborate.

Zbog toga su se iz grupe obratili sa Zahtjevom za pristup informacijama općini Maglaj i zatražili podatke o lokalitetima na kojima je u 2021. godini lokalna zajednica predvidjela potrebu čišćenja korita, odnosno vađenja materijala iz vodotoka rijeke Bosne. Takođe, i da li raspolažu podacima jesu li za predviđene lokalitete već dostavljeni zahtjevi za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne za područje općine Maglaj Agenciji za vodno područje rijeke Save.

Partneri u borbi protiv korupcije