Građanski aktivizam

Smjernice inspektorima za efikasniju zaštitu potrošačkih prava

Okrugli sto u Doboju, u organizaciji Udruženja za zaštitu potrošača "DON" Prijedor i UG "ToPeeR" Doboj (Foto: Lj.Đ.)
Ovi dokumenti bi se, prema planu, trebali naći na dnevnom redu Vlade RS i usvojiti.

Udruženje za zaštitu potrošača “DON” Prijedor i “ToPeeR” Doboj su, na današnjem (21.06.2022.) okruglom stolu u Doboju, prezentovali dokumenta, kreirana u saradnji Republičke tržišne inspekcije i Udruženja za zaštitu potrošača, u oblasti borbe protiv korupcije, a koji se tiču unapređenja dosadašnje prakse neujednačenosti u radu inspekcijskih organa u RS.

Saradnjom Inspektorata RS i Udruženja kreiran je novi transparentni mehanizam inspekcijskog nadzora prilikom rješavanja potrošačkih prigovora. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine i turizma, opštinske inspekcije regije Doboj i republičkih inspekcija.

“Prepoznajući značaj razmjene iskustava i unapređenja povoljnog okruženja za trgovce i potrošače, izrađen je niz dokumenata kojima se jasnije uređuje oblast inspekcijskog nadzora i ujednačenost postupanja na svim nivoima”, a fokus na današnjem skupu bio je prezentiranje Prijedloga “Smjernica za postupanje republičke uprave za inspekcijske poslove po predstavkama i zahtjevima za zaštitu prava potrošača” – izjavila je predsjednice Udruženja “TopeeR” Snježana Šešlija, koje takođe učestvuje u realizaciji kampanje sa ukupno deset udruženja za zaštitu potrošača RS, a čiji je nosilac projekta DON Prijedor.

Snježana Šešlija, predsjednica Udruženja građana TopeeR (Foto: Lj.Đ.)

Na Okruglom stolu prezentirani su i Zaključci analize Zakona o inspekcijama RS i  Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, kao i Prijedlog “Pravilnika o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja u postupku inspekcijskog nadzora po reklamacijama potrošača”, u segmentu praćenja potrošačkih prigovora.

Ovi dokumenti bi se, prema planu, trebali naći na dnevnom redu Vlade RS i usvojiti, u danas prezentiranom finalnom obliku, a nakon prethodnog razmatranja od strane Inspektorata RS predlagač je nadležno Ministarstvo trgovine i turizma.

Inače, od 20. maja ove godine potrošači u RS imaju priliku da putem aplikacije “klikom” postavljaju pitanja nadležnim inspekcijama, kao i da prijave eventualnu koruptivnu radnju. Aplikacija čini interaktivni baner putem Web portala Udruženja za zaštitu potrošača “DON” iz Prijedora www.zastitnikpotrosaca.org

Izvršna direktorica “DON”a Murisa Marić ističe da su u okviru realizacije projektnih aktivnosti prezentacije za ciljane učesnike, predstavnike lokalnih i republičkih inspekcijskih službi, lokalnih uprava vlasti i druge zainteresovane, održali u Banjaluci i Trebinju, a nakon Doboja za sutra je prezentacija zakazana i u Bijeljini.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača “DON” Prijedor (Foto: Lj.Đ.)

Građani u akciji