Građanski aktivizam

Spas za Vrbas – Velika pobjeda građana Donjeg Vakufa!

Saopštenje za javnost Aarhus centra u BiH.

Na šestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf jednoglasno je odbijeno davanje prethodne saglasnosti za izgradnju male hidroelektrane (MHE) “Krivače 1” i MHE “Krivače 2” na Vrbasu. Ovom odlukom, osamnaset prisutnih vijećnika je podržalo građansku inicijativu u borbi protiv izgradnje ovih objekata. Također, usvojen i Zaključak da se pitanje građenja hidrocentrala na rijeci Vrbas i njenim pritokama u naredenih 20 godina ne stavlja na Dnevni red  Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Podsjećamo, na prošloj sjednici Općnskog vijeća Donji Vakuf održana je prezentacija projekta od strane investitora što je izazvalo dužu raspravu sa različitim upitima vijećnika oko planiranog projekta izgradnje  hidroenergetskih postojenja, zbog čega je usvojen Zaključak prema kojem su zadužene nadležne općinske službe  da u suradnji sa mijesnim zajednicama pripreme i održe javnu raspravu po ovom pitanju.

“Zabrinuti zbog izgradnje MHE “Krivače 1” i MHE “Krivače 2” na Vrbasu, obratili smo se Udruženju “Aarhus centar u BiH” sa molbom za pravnu pomoć. Na osnovu pravnih uputa i podrške ovog Udruženja, pripremili smo građansku inicijativu kojim smo iskazali protivljenje i zatražili zabranu izdavanja Prethodne saglasnosti u predmetu dodjele koncesije za izgradnju hidroelektrana: “Krivače 1”  i “Krivače 2”  instalisane snage svaka  do 5 MW od strane Općinskog vijeća Donji Vakuf. Veoma nam je drago da je inicijativa podržana i naš Vrbas spašen;” ističe gosp. Menusur Đešević iz Donjeg Vakufa.

U svojoj incijativi građani su, između ostalog, istakli da se prethodna saglasnosti u predmetu dodjele koncesije ne može izdati bez adekvatno organizovanog zbora građana i bez saglasnoti građana, jer bi ista bila protivzakonita. Također, pokrenuto je i pitanje zloupotrebe ovlasti u pogledu poštivanja odredbi Statuta Općine Donji Vakuf, od strane aktuelnog predsjednika mjesne zajednice Vrbas jer nije adekvatno sazvan niti održan zbor građana dana 29.05.2021. godine na lokalitetu pored mosta u naselju Krivače. Postoji i osnovana sumnja  da su potpisi koji su prezentovani i zabilježeni  tokom anketiranja građana MZ Vrbas, Donji Vakuf u pogledu saglasnosti za izdavanje prethodne saglasnosti u predmetu dodjele koncesije za izgradnju hidroelektrana: “Krivače” 1 i “Krivače 2” krivotvoreni. Iz navedenih razloga zatražena je i smjena  aktuelnog  predsjednika mjesne zajednice Vrbas.

“Početkom mjeseca jula u naselju Krivače, Mjesna zajednica Vrbas održana je javna rasprava po zahtjevu firme BM-HIDRO doo Travnik. Međutim ova javna rasprava je prekinuta nakon što je trajala  10-15 min, gdje su mještana koji su „ZA“ izgradnju spomenutih objekata provokacijama i vikom spriječavali adekvatno učešće drugih građana da komentarišu ili diskutuju po ovom pitanju.  Iz tog razloga ispred Udruženja “Aarhus centar u BiH“ obratili smo se Općinskom vijeću Općine Donji Vakuf sa zahtjevom za ponovno zakazivanje javne rasprava u skladu sa odredbama Aarhuske konvencije a dostavili smo i uputu o načinu adekvatne primjene iste. Pohvalno je vidjeti da je Općinsko vijeće brzo reagovalo i donijelo ovu historijsku odluku. Nadam se da će se Parlament FBiH voditi ovim primjerom te usvojiti ubrzo  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o OIEiEK i Prijedlog izmjena Zakona o električnoj energiji FBiH, kojim bi se zakonski stala u kraj izgradnji ovih  veoma štetnih objekata;” ističe Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”