Građanski aktivizam

Spašena da tečem (VIDEO)

Dokumentarni film BHRT, o hrabrim ljudima koji su uspjeli zaustaviti gradnju 15 minihidroelektrana na Neretvici i onima koji su im u tome pomagali. Režija Antonela Pehar Šimunović

Ovaj film na kraju poručuje da je čuvanje Rijeka za našu djecu i njihovu budućnost najvažnija uloga svakog pojedinca.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije