NGG „Spasimo Drinu“ Goražde

“Spasimo Drinu”: Obmane i spinovi bivšeg gradonačelnika Ramovića

Neformalna grupa građana “Spasimo Drinu”, koja se borila za zaustavljanje gradnje zidova na obalama Drine, a sada se zalaže za njihovo rušenje i sankcionisanje odgovornih za ovaj skandal, reagovala je na izjave bivšeg gradonačelnika Goražda, Muhameda Ramovića, iznesene u Dnevniku RTV BPK od 6.7.2021., nazvavši ih neutemeljenim, neprovjerenim i besmislenim. Njihovo saopštenje za javnost prenosimo u cjelosti.

Cijenjeni sugrađani i predstavnici medija, dužni smo da se obratimo javnosti. Razlog za to leži u nemogućnosti da ostanemo imuni na salvu obmana i spinovanja koja je iznio u Dnevniku RTV BPK od 6.7.2021. sada već bivši gradonačelnik Grada Goražda, Muhamed Ramović.

Po ko zna koji put, Ramović je zloupotrijebio javni RTV servis i sa ekrana istog iznio niz neutemeljenih, neprovjerenih i besmislenih izjava.

Vjerovatno jedina istinita stvar koju je bivši gradonačelnik iznio je da su poplave iz 2010. godine uzrokovane ispuštanjem ogromne količine vode iz HE Piva Mratinje, a što je uzrokovano ljudskim faktorom. Ovo izrečeno dovodi u pitanje da li je uopće bilo potrebno zadužiti građane Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem zaštite građana Goražda od stogodišnjih voda. A sam Ramović je kazao da je na osnovu njegove intervencije zid u naselju Luka smanjen za 1,4 metra, čime potvrđuje da je znao da će na datom mjestu biti izgrađen famozni i nakaradni ZID, također se potpuno izgubio smisao izgradnje obaloutvrde u cilju zaštita od stogodišnjih voda.

Ramović ističe da Grad Goražde i gradska uprava nikada nije izdala građavinsku i upotrebnu dozvolu (iako pretpostavjamo da misli na urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje) za zid u naselju Luka. Ovo gore izrečeno predstavlja ili bezobrazluk ili nepoznavanje procedura bivšeg prvog čovjeka ovoga grada. Naime, urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje se ne izdaje parcijalno, odnosno u dijelovima, već se izdaje u kompletu za cijeli prostor na kome se izvode radovi (u ovom slučaju, od mosta žrtava genocida u Srebrenici pa nizvodno do entitetske linije objema obalama rijeke Drine).

U cilju istinitosti, moramo reći da je služba grada Goražda Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica, a po zahtijevu tada Općine Goražde, dana 12.7.2016. godine izdala rješenje o urbanističkoj saglasnosti (04-1-23-2-211/16) u kojoj se navodi da je tadašnja Općina Goražde investitor, a ne kako Ramović navodi „tehnička podrška“.

Nakon toga, Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalnue poslove i raseljena lica po zahtijevu investitora Općine Goražde 25.10.2016. godine izdaje rješenje o odobrenju za građenje na lijevoj i desnoj obali rijeke Drine, nizvodnog od centra grada do entitetske linije (04-1-23-2-1649/16). Član 5. pomenutog rješenja kaže da: „ovo rješenje prestaje da važi ako se sa izvođenjem radova ne započne u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja, s tim da se važenje istog može produžiti za još godinu dana, ukoliko se nisu promijenili uslovi u skladu sa kojim je izdato Rješenje.“

Dana 24.4.2019. godine Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalnue poslove i raseljena lica izdaje Rješenje (04-1-23-2-613/19) kojim se produžava investitoru Grad Goražde važenje odobrenja za građenje ove službe (04-1-23-2-1649/16) od 25.10.2016. godine koje je postalo pravosnažno dana 10.11.2016. godine za godinu dana od dana donošenja ovog rješenja, tj. do 24.4.2020.

Iz ovoga gore spomenutog, jasno se vidi da je služba na zahtjev Gradonačelnika izdala i urbanističku saglasnost i građevinske dozvole za izgradnju obaloutvrde na rijeci Drini nizvodno od centra grada. Ovim želimo da demantujemo Ramovića koji je kazao da Grad Goražde nikada nije izdao građevinsku i upotrebnu dozvolu za Zid u naselju Luka, jer je Zid u naselju Luka ništa drugo nego dio projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu. Svima je jasno da se urbanistička saglasnost ili odobrenje za građenje ne izdaje parcijalno za određene „katastarske čestice“ (k.č. 1904/1 u k.o. Goražde II), već se izdaje za kompletan projekat.

Također,  ovim se demantuje tvrdnja da je Grad Goražde bio samo „tehnička podrška“, jer se u Rješenjima navodi da je Grad Goražde investitor. (sve ovo potvrđuje uvid u gore spomenuta rješenja)

Pored ovoga, Ramović je otišao i korak dalje u dezavuisanju i obmani građanki i građana Goražda, gdje kaže da je odobrenja i rješenja izdao „neki“ viši organ. Također, Ramović je kazao da je sve to urađeno na bazi „dogovora“, iako u Federalnom Zakonu o upravnom postupku u članu 20. stavu I kaže da: Ni jedan organ ne može preuzeti određenu upravnu stvar iz nadležnosti drugog organa i sam je riješiti, osim ako je to zakonom predviđeno i pod uvjetima propisano tim zakonom; u stavu II : organ nadležan za rješavanje u određenoj upravnoj stvari može samo na osnovu izričitog zakonskog ovlaštenja prenijeti rješavanje u toj stvari na drugi organ; a u stavu III kaže: Stvarna i mjesna nadležnost ne mogu se mijenjati dogovorom stranaka, dogovorom organa i stranaka, ni dgovorom organa, osim ako je to zakonom drugačije određeno.

Dana 4.8.2020. godine, nakon što je podnešen zahtjev Federalnog urbanističkog- ekološkog inspektorata za oglašavanjem ništavnim Rješenja Općine Goražde, Gradonačelnik, Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i raseljena lica, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, na osnovu člana 86. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, na osnovu Odredbe člana 2 stava I tačka 3) Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju propisano je da Federalno ministarstvo prostornog uređenja, između ostalog, izdaje urbanističu saglasnost i/ili lokacijsku informaciju za vodne građevine – regulacijsku i zaštitnu vodnu građevinu na vodama 1. (prvog ) reda., Odredbom člana 5. federalnog Zakona o vodama propisano je da su vode 1. kategorije, između otalih, pod rednim brojem 13. Drina,  odredbom člana 14. istog Zakona propisano je da vodni objekti, obzirom na njihovu namjenu su : između ostalih, zaštitni objekti- nasipi, obaloutvrde, itd…

„IZ SVEGA NAVEDENOG DA SE ZAKLJUČITI DA OPĆINA GORAŽDE PUTEM SLUŽBE NIJE BILA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA KOJA SE OGLAŠAVAJU NIŠTAVNIM, JER ZA IZVOĐENJE NAVEDENIH RADOVA URBANISTIČKU SAGLASNOST JE MOGLO IZDATI ISKLJUČIVO FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA KAO NADLEŽAN ORGAN UPRAVE.“

Zakon o upravnom postupku član 266. kaže: (1) PONIŠTAVANJEM RJEŠENJA I OGLAŠAVANJEM RJEŠENJA NIŠTAVIM, PONIŠTAVAJU SE I PRAVNE POSLJEDICE KOJE JE TAKVO RJEŠENJE PROIZVELO.

O ostalim obmanama i spinovima nećemo se ni očitavati jer je suština svega ovoga u gore navedenim rješenjima i Rješenju (UPII/05-19-2-19/20) Federalnog ministarstva prostornog planiranja potpuno demaskira i demistificira Ramovićevo kreativno shvatanje istine (da ne iskoristimo neku težu i grublju kvalifikaciju) i jasno i nedvosmisleno dokazuje da je neko prekršio niz zakona i uredbi.

Za svu dalju diskusiju o ovom pitanju pozivamo RTV BPK da, u cilju istinitog oglašavanja i inforimsanja javnosti pozovu neformalnu grupu građana „SPASIMO DRINU“ i Ramovića u tv debatu ili emisiju „Riječ po riječ“.

Također, tražimo od nadležnih institucija, prije svega Tužilaštvo BPK da postupi u skladu sa zakonima prema svim osobama odgovornim u ovom slučaju.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije