Građanski aktivizam Komentari i analize

Spornim imenovanjem Nedeljka Stankovića za člana upravnog odbora HEA, fakulteti s kojim se povezuje, nakon godina čekanja i skandala dobijaju akreditacije

„Imamo tvrdnje od strane odgovornih iz visokoškolskih ustanova koje još nisu akreditovane, odnosno upisane u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, da su  pojedine visokoškolske ustanove reketirane i plaćale su određenim interesnim grupana 100.000 KM za licencu, odnosno dozvolu za rad, a 200.000 KM za akreditaciju.", navode iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” .

Komisija za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona je na sjednici 31. avgusta zaključila da je iscrpila mogućnosti u okviru svoje nadležnosti i za zaštitu studentskih prava ugašenog “Američkog univerziteta u BiH” uputila ih da se obrate nadležnim pravosudnim institucijama. Time su studenti ove visokoškolske ustanove “pušteni niz vodu”, a diplome onih koji su završili školovanje na njoj su dovedene u pitanje.

Bolje sreće su studenti takođe tuzlanskog, od osnivanja 2015. godine osporavanog “Evropskog univerziteta Kallos”, koji je nakon sedam godina rada bez akreditacije upisan u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH. Rješenjem direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH Enesa Hašića od 25.08.2022. godine, “Kallos” je u statusu akreditovanih visokoškolskih ustanova sa važenjem akreditacije do 16.08.2027. godine.

Međutim, sasvim je izvjesno da će akreditovanje i drugog Univerziteta čije vlasništvo i uticaj na njihovo postojanje i djelovanje se veže za ime člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH Nedeljka Stankovića, čije je imenovanje, u aprilu prošle godine, ocijenjeno kao krajnje sporno, iz više razloga, ovoga puta naići na veće osporovanje nego što je to bilo nakon dobijanja akreditacije “Evropskog univerziteta Brčko Distrikt”. Podjećamo, on je akreditovan od 02.02.2022. godine, iako je zahtjev za akreditaciju podnio još 2013. godine.

Na tadašnja prigovaranja da ovaj brčanski univerzitet ne ispunjava potrebne uslove za akreditovanje i da je akreditacija dobijena prvenstveno zbog lobiranja u HEA BiH, Stanković je reagovao negiranjem da njegovo imenovanje u Upravni odbor državne agencije ima veze sa dobijanjem akreditacije “Evropskog univerziteta BD”. No, činjenica je da je Stanković u ime Univerziteta akreditaciju tražio još 2013. godine, naredne godine je dopunio i Urgencijom na kraju 2016. godine. Novi zahtjev je podnio i potpisao opet na kraju 2018. godine kao V.D. rektora Stanković. Pritom, dobro upućeni tvrde da Stanković i dalje ima presudan uticaj u ovoj brčanskoj visokoškolskoj ustanovi, a da je aktuelni rektor 80-godišnji Emeritus prof. dr. sc. Radoslav Galić samo formalno na njegovom čelu.

Zvanični podaci o povezanosti člana UO HEA BiH sa dvjema VŠU iz Brčko Distrikta i Tuzle su da je on bio predsjednik Upravnog odbora “Evropskog univerziteta Brčko district” (2011. – 2015.), predsjednik Savjeta univerziteta i dekan Pavnog fakulteta te ustanove od 2015. godine, kao i član Komisije za osiguranje kvaliteta Univerziteta. U “Evropskom univerzitetu Kallos” Tuzla Stanković je obavljao funkciju Vršilac dužnosti rektora od osnivanja i član je Komisije za osiguranje kvaliteta Univerziteta.

U medije je svojevremeno “procurila” anonimna prijava, upućena Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, te državnom, Federalnom i tužilaštvima TK i Brčko distrikta, FUP-u i SIPA-i, u kojoj su navedena imena članova komisije i opisana njihova politička veza sa univerzitetima. Takođe je navedeno da univerziteti ne zapošljavaju dovoljan broj nastavnika i asistenata, upozorava na kupovinu uslova za napredovanje u zvanje, na neregularnosti prilikom izbora u zvanje redovnog profesora Nedeljka Stankovića da obavljaju dužnosti V.D. dekana u periodu i do šest godina, iako zakon propisuje dvije godine, da pojedine osobe istovremeno obavljaju više funkcija, upravo poput Stankovića, koji je istovremeno bio v.d. rektora i v.d. dekana,… a onda postao i član Upravnog odbora HEA.

Zanimljivo je da je Stanković naziv tuzlanskom univerzitetu “Kallos” dao kao dijelu austrijske grupacije, koju je kao državljanin te zemlje osnovao 1994. godine pod imenom “Kallos Handels und Bau GmbH”, koja se bavila izvođenjem građevinskih radova i ugostiteljstvom. U Srbiji je 1999. godine osnovao i kćerku firmu “Kallos doo”, koja se bavi izvođenjem građevinskih radova i prometom naftnih derivata. U okviru ove kompanije postoji lanac benzinskih pumpi, kao i građevinska i transportna mehanizacija. Osnivač je građevinske firme “Kallos doo” u Budvi, u Crnoj Gori, koja je investitor i izvođač radova na izgradnji apartmanskog naselja u Bečićima.

Vrlo je interesantna njegova cjelokupna biografija. Rođen je 1958. godine u Tinji kod Srebrenika, gdje je završio osnovnu, a srednju školu u Tuzli. Po završetku srednje škole radio je u “Titovim rudnicima Kreka” Banovići. Od 1982 godine bio je direktor preduzeća “Autoprevoz” u Tuzli. Početkom ratnih sukoba na prostorima Jugoslavije 1992. godine preselio se u Austriju. Pravnik je po struci, bavio se aktivno sportom, a od naučne djelatnosti izučavao je manjine, terorizam, korupciju, bavio se reformom javne uprave u BiH i u brojnim drugim oblastima. Redovni je član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, Austrija, a potpredsjednik je i redovni član Evropske akademije nauka u Beogradu, Srbija. U 61. godini, odnosno 2019. godine, završio je obuku na pilotskoj akademiji i uspješno položio ispit za licenciranog pilota.

„Imamo tvrdnje od strane odgovornih iz visokoškolskih ustanova koje još nisu akreditovane, odnosno upisane u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, da su  pojedine visokoškolske ustanove reketirane i plaćale su određenim interesnim grupana 100.000 KM za licencu, odnosno dozvolu za rad, a 200.000 KM za akreditaciju. Brojni su prigovori koji nam se anonimno upućuju da se u oba entiteta, a posebno u Brčkom distriktu odvija i otvorena je kupovina diploma i da ima diplomanata koji praktično „ni knjigu nisu otvorili“, a stekli su diplomu i akademsko zvanje“, reakcije su iz grupe “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” na ubrzano izdavanje akreditacija, u posljednje vrijeme, visokoškolskim ustanovama koje ih godinama ranije nisu mogle dobiti.

Portal InfoRadar je, zaključujući svoje detaljno bavljenje ovom temom, u više tekstova, krajem prošle godine napisao: “Dosadašnjim načinom izdavanja akreditacija urušeni su evropski standardi i unazađeni svi planovi za kvalitetan razvoj obrazovanja. S novim, politički postavljenim članovima Uprave, ovakva praksa će samo biti nastavljena a vjerovatno i intezivirana, što znači štancanje diploma neophodnih stranačkim mašinerijama.”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije