Građanski aktivizam

Studenti institucijama vlasti: Obezbijedite dosljednu primjenu zakona, da diplome mogu izdavati samo akreditovane visokoškolske ustanove

Nakon današnjeg druženja s građanima Doboja, uz informisanje o svojim aktivnostima i ciljevima i prikupljanja potpisa za svoju peticiju, neformalna grupa studenata ''Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome'', obratila se javnosti saopštenjem, koje prenosimo u cjelosti.

Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” u akciji “STOP neakreditovanim fakultetima” – Inicijativa mladih Republike Srpske, danas (30.06.) je organizovala Info štand u Doboju, nastavljajući sa upoznavanjem šire javnosti o problemu izdavanja diploma od strane visokoškolskih ustanova koji nisu u registrima Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH.

Osim informativnih letaka, studenti su mladima, ali i ostalim građanima, iznijeli svoje stavove o ovom prisutnom problemu, ne samo u Republici Srpskoj, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Na štandu je potpisivana i peticija koja ima za cilj da utiče na vlasti da samo akreditovane visokoškolske ustanove izdaju diplome, što je, uostalom, sadržano i u odredbama Zakona o visokom obrazovaju RS i Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju BiH.

„Peticija je usmjerena da donosioci odluka i oni koji ih sprovode obezbijede dosljednu primjenu ranije donešenog zakona na nivou BiH, ali i novog Zakona o visokom obrazovanju RS, koji je donesen sredinom prošle godine. U njemu je u  članu 40, alineja 4 decidno navedeno da javne isprave, odnosno, u ovom slučaju diplome, mogu izdavati samo akreditovane visokoškolske ustanove“, izjavila je Dajana Nikolić, članica neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“

Sa današnjeg potpisivanja peticije, u Doboju (Foto: Creativo)

Inače, u BiH djeluje više od 40 visokoškolskih ustanova koje funkcionišu u 12 obrazovnih sistema, a mladi koji se obrazuju žele da diplome koje steknu su priznate, kako kod nas, tako i u svijetu.  Da bi bile priznate i prepoznate na tržištu rada potrebno je da ih izdaju licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove.

„Poznato je da u BiH još uvijek ima visokoobrazovnih ustanova koji rade bez odgovarajućih licenci, kao prvog koraka za akreditaciju, kao i akreditacija. Na taj problem, kroz forume na društvenim mrežama, ukazuju i studenti koji trenutno studiraju, a bojazan im je da po završetku školovanja njihove diplome neće biti priznate i da iste neće moći nostrifikovati, kako u zemlji tako i izvan nje“ – riječi su člana grupe Danijele Nikolić, koja je takođe učestvovala na današnjem štandu u Doboju.