STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS

Studenti prijavama tjeraju inspekciju na akciju

“Sačinili smo listu nepriznatih i visokoškolskih ustanova  koje rade bez akreditacije, pojedinačno podnosimo zahtjeve za vanredne inspekcijske kontrole, od kojih su neki od njih dali rezultate."

Nakon što je sredinom prošle godine neformalna grupa studenata pokrenula inicijativu čiji je cilj da doprinesu sprječavanju izdavanja nepriznatih i nevalidnih diploma od strane visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, rješavanje tog problema napokon je pokrenuto sa mrtve tačke. Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević obavezao se da će 2021. biti godina konačnog obračuna i stavljanja tačke na sve negativne pojave u visokom obrazovanju.

Rajčević je najavio da slijede konkretni potezi u oblasti osiguranja kvaliteta, dodavši da će Vlada RS biti posvećena unapređenju stanja u visokom obrazovanju, prije svega sa aspekta borbe protiv negativnih pojava.

U Grupi „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome“ žele da vjeruju u odlučnost ministra i njegovih saradnika, ali su očigledno i oni istrajni da nastave sa ukazivanjem na sve ono što je po njima prepreka za konačni “obračun” sa svim lošim kada je u pitanju visoko obrazovanje.

“Sačinili smo listu nepriznatih i visokoškolskih ustanova  koje rade bez akreditacije, pojedinačno podnosimo zahtjeve za vanredne inspekcijske kontrole, od kojih su neki od njih dali rezultate. Posebno se to odnosi na Slobomir P Univerzitet i uočene probleme koje imaju studenti, ali i profesori i ostali zaposleni, jer ta ustanova nije na vrijeme podnijela zahtjev za akreditaciju i preostalo joj je manje od godinu dana do njenog gašenja ukoliko ne završi uspješno taj proces” – riječi su člana grupe, studentkinje Svjetlane Mišić.

Nije to jedini rezultat, kaže ona, koji su studenti svojom pokrenutom kampanjom prema nadležnim institucijama za rješavanje nagomilanih problema postigli. Nakon dužeg ukazivanja na činjenicu da Visoka medicinska škola zdravstva Doboj radi, a da nije nije ni upisana u registar Agencije za visoko obrazovanje RS ni u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Grupa je uputila Zahtjev za vanrednu inspekcijsku kontrolu nadležnoj Prosvjetnoj inspekciji.

Samo nedjelju dana nakon toga HEA RS je u svoj registar upisala dobojsku školu, koja uglavnom školuje medicinski kadar za rad u inostranstvu. Pridodata je na spisak ustanova “u postupku akreditacije”, među kojima su još Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo i Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” iz Banja Luke, zatim Visoka škola za ekonomiju i informatiku  i Visoka medicinska škola iz Prijedora, te, Univerzitet “Bijeljina”.

Uz ovih šest ustanova, u registar Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske upisano ih je ukupno dvadeset. Akreditovani su Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Visoka škola Banja Luka College, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka. Zatim još Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet Sinergija iz Bijeljine i Visoka poslovno tehnička škola Doboj. Na spisku akreditovanih je i Visoka škola PRIMUS Gradiška, koja je prestala je sa radom od akademske 2018/19. godine, ali je važnost akreditacije pet godina i ističe 26. marta ove godine.

Ustanove u postupku reakreditacije su Komunikološki koledž Kapa Fi i Panevropski univerzitet Apeiron iz Banja Luke, Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac i Slobomir P Univerzitet.

Od svih njih, priznati i u registru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH ukupno iz RS je svega deset visokoškolskih ustanova, od koji su četiri akreditovane, dvije reakreditovane i četiri u postupku reakreditacje.

Iz Banja Luke akreditovane su Panevropski univerzitete Apeiron, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej”, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžmen i Univerzitet u Banjoj Luci. Iz tog grada su u postupku reakreditacije Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Visoka škola Banja Luka College i Nezavisni univerzitet Banja Luka.

U Istočnom Sarajevu, prema registu HEA BiH, akreditovan je Univerzitet u Istočnom Sarajevu, u Doboju Visoka poslovno tehnička škola Doboj, dok je u Bijeljini Univerzitet Sinergija u postupku reakreditacije.

Inače, već duže vrijeme je, zbog političkih sukoba na nivou BiH i nemogućnosti uspostave vlasti u Federaciji BiH, prisutan problem u radu državne Agencije za visoko obrazovanje, u smislu da je mandat direktora HEA BiH davno istekao, kao i članova Upravnog odbora.

Prema našim informacijama, do kraja ovog mjeseca očekuje se rješavanje tog problema i zaposleni u Agenciji, prema riječima Aide Savić, koja je posljednjih mjeseci bila zadužena za organizovanje rada u njoj, očekuju novog direktora.

Pogledaj više