NGG „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove - validne i priznate diplome“

Studenti se pitaju: Da li će naše diplome išta vrijediti?

Neformalna grupa studenata započela je borbu za obavezno licenciranje i akreditaciju visokoškolskih ustanova, kako bi diplome koje one izdaju imale stvarnu vrijednost na tržištu rada.

Danas je, u Doboju, grupa studenata, okupljenih oko problema nelegalnog rada visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i izdavanja diploma od strane nelicenciranih i neakreditovanih ustanova, na info štandu, postavljenom na gradskom trgu, pod sloganom “Mladi žele priznate i validne diplome”, zainteresovane građane informisala o ovom problemu i svojim stavovima i planovima, u tom kontekstu.

„Poznato je da ne mali broj visokoobrazovnih ustanova u cijeloj BiH rade bez odgovarajućih licenci i akreditacija. Na taj problem, kroz forume na društvenim mrežama, ukazuju i studenti koji trenutno studiraju, a bojazan im je da po završetku školovanja njihove diplome neće biti validne i da iste neće moći nostrifikovati, kako u zemlji tako i izvan nje“ – pojašnjava jedan od članova ove neformalne grupe Dragan Dujaković.

Cilj ove Inicijative je, prema navodima grupe, doprinijeti sprječavanju izdavanja nepriznatih (nevalidnih) diploma od strane visokoškolskih ustanova, zbog čega su pokrenuli kampanju prema nadležnim institucijama za rješavanje ovog problema.

„Tražili smo od Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS i Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH da nam dostave listu licenciranih i akreditovanih u RS i dobili smo te podatke. Nakon potpune analize dobijenih podataka daljni tok kampanje usmjerićemo u pravcu da identifikujemo one visokoškolske ustanove koje rade, a nisu uopšte u registru.“ – kaže studentkinja Dajana Nikolić.

„U BiH, naime, djeluje više od 40 visokoškolskih ustanova koje funkcionišu u 12 obrazovnih sistema, a mladi koji se obrazuju žele da su diplome koje steknu priznate, kako kod nas, tako i u svijetu.  Da bi bile validne i priznate potrebno je da ih izdaju licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove.“, saopšteno je iz ove grupe, koja poziva građane da im se pridruže u borbi za uređeniji i kvalitetniji obrazovni sistem u državi.

Pogledaj više