Građanski aktivizam U fokusu

Studentski aktivisti razriješili višegodišnji gordijev čvor i utvrdili listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH

U registru akreditovanih visokoškolskih ustanova, čije akreditacije su priznate prema odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH, nalazi ukupno 34 VŠU, od kojih je 21 iz FBiH, 12 iz RS i jedna iz Brčko distrikta.

Neformalna grupa studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” nakon provedenog istraživanja, kontakta sa različitim institucijama, inspekcijskih pregleda izvršenih na njihovo insistiranje, višestrukih provjera podataka, uspjela je otkloniti nedoumice koje godinama postoje u kontekstu pitanja akreditacija VŠU u BiH, te, utvrdila listu akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, koje će promovisati kroz sačinjene mape za FBiH, RS i Brčko dsitrikt.

U registar visokoškolskih ustanova Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH trenutno je iz Federacije BiH upisana dvadesetjedna ustanova. Poslednji su upisani, u avgustu Sveučilište/Univerzitet Vitez u Vitezu, koji je zapravo obnovio isteklu akreditaciju, a u septembru je uslovnu akreditaciju na dvije godine dobio Internacionalni univerzitet u Goraždu.

U Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH su i iz Sarajeva: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu i Visoka škola „Američka škola za ekonomiju“, kao i ilidžanski University Sarajevo School of Science and Technology i Internacionalni Burč univerzitet.

U Mostaru su: Univerzitet Džemal Bijedić, Sveučilište u Mostaru, Visoka škola “Logos centar”, Sveučilište Hercegovina i Univerzitet modernih znanosti – CKM Mostar.

Tuzla ima takođe četiri visokoškolske ustanove, a to su: Univerzitet u Tuzli, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, Visoka škola “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” i Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra.

Akreditovani su i Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Travniku, u kome s nalazi i Internacionalni univerzitet. A u Kiseljaku je Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije”.

Sa statusom akreditovanih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske, u državnom registru HEA BiH je 12 ustanova: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Visoka poslovno tehnička škola Doboj,… Od avgusta ove godine akreditovani su i Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, a reakreditovani su: Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Visoka škola Banja Luka College.

U mapama, koje će prema najavama iz Grupe biti i zvanično promovisane, upisana je i jedna visokoškolska ustanova iz Brčko Distrikta, a to je  Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.

U mapama se neće naći visokoškolske ustanove RS koje se nalaze u registru Agencije za visoko obrazovanje RS, ali nisu još uvijek upisane i u registar Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Te se, prema tumačenju Ministarstva civilnih poslova BiH, njihove diplome ne priznaju, pri zapošljavanju u javne ustanove. To su Slobomir P Univerzitet, Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj.

A u mapama neće biti ni dvije visokoškolske ustanove koje se nalaze na spisku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, iako je jedna od njih – Komunikološki koledž “Kapa Fi” Banja Luka – prestala sa radom, odlukom osnivača i od akademske 2020/2021. se na ovom koledžu ne izvodi studij, a drugoj – Visokoj školi za uslužni biznis Istočko Sarajevo Sokolac – je istekla akreditacija prije dvije godine.

“Utvrdili smo tu listu nakon uporednih podataka dvije agencije, kada su u pitanju visokoobrazovne ustanove iz RS. Za Brčko distrikt imamo informacije o fakultetima koji rade, a priznata je samo Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Sa tim podacima izaći ćemo u nastavku naših aktivnosti i kampanje koja ima za cilj da ukažemo na problem rada i izdavanja diploma koje nisu priznate na tržištu rada. Istražićemo i kantone, odnosno područje Federacije, jer imamo indicije da i u tom dijelu BiH ima onih koji rade i izdaju diplome, a nisu akreditovani”, kaže član grupe Goran Ristić.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije