Građanski aktivizam

Sud poništio okolinsku dozvolu, hidroelektrana na Doljanki još radi, FERK se ne oglašava i zajedno sa Ministarstvom okoliša i turizma pogoduje investitoru

Udruženje građana „Za Doljanku“ iz Jablanice koje vodi višegodišnju borbu protiv rada mini hidroelektrane Zlate održalo je konferenciju za medije u Mostaru, s ciljem da javnost upoznaju sa najnovijim dešavanjima u ovom kontekstu. Predstavnici Udruženja su od FERK-a zatražili oduzimanje dozvole za rad i podnijeli zvaničan Zahtjev za stavljanje van snage rješenja FERK-a kojim se izdaje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva “EKO-VAT” d.o.o. iz Jablanice.

Udruženje građana “Za Doljanku” je, zbog izgradnje mHE “Zlate” na rijeci Doljanki, pokrenulo dva upravna spora, jedan protiv građevinske dozvole pred Općinskim sudom u Mostaru, a drugi protiv okolinske dozvole pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Nakon dvije godine i deset mjeseci od pokrenutog upravnog spora, prije mjesec dana, udruženje je dobilo rješenje od Kantonalnog suda u Sarajevu kojim se poništava okolinska dozvola za hidorelektranu „Zlate“, izadata od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, na osnovu koje je FERK u augustu 2020. godine izdao dozvolu za njen rad firmi Eko-Vat d.o.o. Sud je poništio okolinsku dozvolu i postupak vratio na početak.

“Ističemo, ovom presudom poništena je okolinska dozvola, odnosno sada nje kao da nikada nije bilo. Dodajemo, mHE koja je davanjem dozvole za rad počela s proizvodnjom električne energije, u ovom trenutku radi i proizvodi električnu energiju bez okolinske dozvole koja je FERK-u uz vodnu saglasnost bila osnov za davanje dozvole za rad. Ono što želimo posebno istaknuti je da je sud u obrazloženju presude istaknuo upravo ona kršenja na koja smo mi ukazivali FERK-u i ostalim institucijama cijelo vrijeme u periodu ishodovanja potrebnih dozvola odnosno prije izdavanja dozvole za rad.”, izjavila je Naza Spahić, potpredsjednica Udruženja.

Nakon što su dobili rješenje na koje investitor nije imao mogućnost žalbe, predstavnici Udruženja su zatražili hitni sastanak u FERK-u, a nakon toga i u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma s ciljem njihovog upoznavanja sa presudom. Predstavnici Udruženja su od FERK-a zatražili oduzimanje dozvole za rad i podnijeli zvaničan Zahtjev za stavljanje van snage rješenja FERK-a kojim se izdaje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva “EKO-VAT” d.o.o. iz Jablanice.

“Iz FERK-ovog odgovora ne možemo iščitati da su, nakon što smo im dali informaciju  o sudskoj presudi, postupili u skladu sa odredbom kojom su imatelju dozvole bili obavezni zatražiti u određenom roku otklanjanje nedostataka. Naprotiv od imatelja dozvole su zatražili Informaciju/obrazloženje razloga zašto isti nije obavijestio FERK o donesenoj presudi, a što je bio obavezan, te da ih izvjesti o tome u kojoj je fazi ponovljeni postupak pred Federalnim ministartsvom okoliša i turizma. U ovom zahtjevu upućenom imaocu dozvole nisu navedeni nikakvi rokovi. Također,  Ministarstvo okoliša i turizma moli da ih izvjeste o tome u kojoj je fazi obnovljeni postupak bez ikakvih rokova osim molbe za hitno postupanje.”, dodala je Naza Spahić.

Iz Federalnog Ministarstva okoliša i turizma su poručili da su postupili po nalogu suda i od investitora zatražili očitovanje po pitanju obnove postupka. Investitor ih je obavijestio da će obnoviti postupak nakon čega su mu zatražili da ishoduje svu dokumentaciju potrebnu za izdavanje nove okolinske dozvole. I u ovom slučaju kao i u slučaju FERK-a, Ministarstvo nije utvrdilo rok u kojem investitor mora dostaviti te dokumente odnosno podnijeti ponovni zahtjev.

Izbjegavanje utvrđivanja rokova i u jednom i u drugom slučaju ukazuje na ponovno pogodovanje investitoru koji ovaj postupak može razvući u nedogled ne obustavljajući svoj rad, odnosno nastavljajući rad bez valjane dokumentacije. Iako je okolinska dozvola poništena, investitor ne obustavlja rad mHE, bez ključnog dokumenta na temelju kojeg je izdata dozvola za rad, vršeći daljnju devastaciju rijeke Doljanke.

“Kako vrijeme prolazi sve smo više svjesni veličine problema s kojim smo se uhvatili u koštac ali nećemo odustati u svojoj daljnjoj borbi. I kako smo do sada istaknuli svaki put kada se obraćamo javnosti i razgovaramo s institucijama, spremni smo ići do kraja. Kada iscrpimo sve pravne lijekove u BiH spremni smo pokretati postupke i pred međunarodnim sudovima. Pogotovo sada, kad u pravnoj borbi u vidu sudskih presuda dobivamo potvrdu da su naše sumnje i naše tvrdnje argumentirane.”, izjavio je Dženan Šašić, predsjednik UG „Za Doljanku“.

Iz Udruženja su uputili zahtjev za sastanak sa gradonačelnikom, predsjednikom općinskog vijeća i predstavnicima političkih stranaka koje egzistiraju u aktualnom sazivu općinskog vijeća Jablanica na kojem ih žele upoznati sa detaljime presude i skrenuti im ponovno pažnju na nezakonite radnje napravljene pri prethodnom izdavanju saglasnosti kako se iste ne bi ponovile.

Cijelu konefernciju za medije Udruženja građana „Za Doljanku“ možete pogledati OVDJE.

 

 

Građani u akciji