Neformalna grupa građana "Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju"

Svaki eventualni iskop šljunka u Maglaju trenutno je nelegalan!

''Trenutno šljunkari nemaju dozvolu za pristup koritu rijeke Bosne i nisu je imali od početka godine, mada imamo dokaze da su vršili iskop. Stvar je sada kod inspekcija na provjeri.'', kažu iz neformalne grupe građana „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“.

Nakon što se Agencija za vodno područje rijeke Save izjasnila da u 2021. godini za područje općine Maglaj do sada nije imala zahtjeva za vađenje materijala iz vodotoka, pa shodno tome nije sklopila nijedan ugovor o vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne, niti je izdala vodne saglasnosti, oglasile su se i lokalne vlasti te općine.

Agencija u Sarajevu je na njih uputila neformalnu grupu građana okupljenu oko problema nelegalne eksploatacije šljunka na području Maglaja, precizirajući u svom odgovoru da lokalitete za vadenje materiala iz vodotoka prethodno definiše u saradnji sa lokalnim zajednicama, odnosno u ovom slučaju sa općinom Maglaj, a količine vađenja materijala definišu se elaboratom za vađenje materijala iz vodotoka, na koji se potom izdaje vodna saglasnost.

„Općini Maglaj nije poznato da su dostavljeni bilo kakvi zahtjevi Agenciji za vodno područje rijeke Save za vađenje materijala iz rijeke Bosne, kao ni u općinu Maglaj“ – decidan je odgovor općinske Službe za urbanizam, geodetske i imovinskopravne poslove.

Ovim odgovorom definitivno su potvrđene sumnje da na području općine niti jedan šljunkar od 30. decembra prošle godine nema pravo na iskop, vađenje i dislokaciju minerala. Odnosno, da ni sa jednim za 2021. godinu nije sklopljen ugovor te vrste, pa čak ni za produbljivanje korita rijeke Bosne.

Dodatno, općina je grupu „Za legalnu eksploataciju minerala iz korita rijeke Bosne“ obavijestila da trenutno nisu u mogućnosti procijeniti koji su potencijalni lokaliteti za vađenje materijala iz vodotoka u 2021. godini iz razloga što je vodostaj rijeke Bosne još uvijek veliki.

„Iz dosadašnjih iskustava poznato je da su lokaliteti uzvodno od gradskog mosta u Maglaju i na Omerdinom polju lokaliteti gdje dolazi do taloženja nanosa u koritu rijeke Bosne i koji se moraju čistiti, kako se protok vode ne bi smanjio i ugrozio okolni teren, gradski most, a time i grad Maglaj“ – stoji u odgovoru iz maglajske općine.

„Trenutno šljunkari nemaju dozvolu za pristup koritu rijeke Bosne i nisu je imali od početka godine, mada imamo dokaze da su vršili iskop. Stvar je sada kod inspekcija na provjeri – tražili smo od Federalne uprave za inspekcijske poslove odgovor za konkretno naveden slučaj sumnji u uzurpiranje vodnog zemljišta u Poljicama“ kažu iz neformalne grupe.

Inače, u Maglaju je 24. juna planirano održavanje Okruglog stola na temu „Upravljanje vodotokovima i eksploataciji minerala iz rijeka“. Skup će se održati u Domu kulture, a od učesnika, osim članova grupe, svoje prisustvo najavili su Glavni federalni vodoprivredni inspektor, a očekuje se i potvrda učešća predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save, nadležnog ministarstva ZDK i Općine Maglaj.

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije