Građanski aktivizam

Svjetlo na kraju tunela? Gradska služba Mostara zatražila brisanje mini hidroelektrana na Bunskim kanalima iz prostornog plana – ipak čeka se konačna odluka Gradskog vijeća.

Razlog zašto se gradonačelnik do sada nije javno izjasnio o problemu izgradnje mHE na Bunskim kanalima nije poznat. Ali je indikativno da udruženje “Majski cvijet”, koje se godinama odlučno bori protiv izgradnje ovih mHE, od februara čeka na sastanak sa njim.

Nakon godina borbe za očuvanje spomenika prirode Bunskih kanala stigla je još jedna u nizu potvrda da je borba građana protiv izgradnje mHE na Bunskim kanalima opravdana. I da građanski aktivizam ima smisla i donosi pozitivne promjene.

Postupajući u skladu sa vijećničkom inicijativom, koju je vijećnik Gradskog vijeća Silvio Bubalo uputio 15. aprila 2021. godine, Odjel za gospodarske, komunalne i inspekcijske poslove je isposlovao odbijanje urbanističke saglasnosti za izgradnju dvije mHE Buna 1 i Buna 2, te, službeno od Odjela za urbanizam zatražio brisanje lokaliteta Buna 1 i Buna 2 iz prostornog plana kao područja izgradnje hidroelektrana. Odjel je to utvrdio, na osnovu dokumentacije koju su dostavile udruženja za očuvanje prirode, kako su zemljišta planirana za izgradnju mHE na Buni „objekt prirode Tok rijeke Neretve, rezervat prirodnih predjela“, te, da posjeduje svojstvo zaštićenog objekta prirode, stavljen pod zakonsku zaštitu. Zbog toga je odbijen zahtjev investitora za izdavanje urbanističke suglasnosti za izgradnju mHE Buna 1 i Buna 2. Osim toga, Odjel je i službeno zatražio brisanje ovih lokaliteta iz novog Prostornog plana koji se planira usvojiti krajem ove godine.

Dakle sada imamo potvrdu da odjel Grada Mostara ne dopušta i neće dopustiti izgradnju mHE na Buni. Međutim, vidjećemo kako će nadležni gradski organi djelovati. Dopis je dostavljen sekretarijatu Gradonačelnika i Služba bi morala postupiti po istome.

Ali, podsjetimo da je vijećnička inicijativa po kojoj se Odjel za gospodarske, komunalne i inspekcijske poslove izjasnio, dva puta dostavljena gradonačelniku Mostara. Prvi put je ustvrdio da je nije dobio, pa mu je inicijativa ponovo upućena, ali se još uvijek nije javno oglasio o njoj.

Razlog zašto se gradonačelnik do sada nije javno izjasnio o problemu izgradnje mHE na Bunskim kanalima nije poznat. Ali je indikativno da udruženje “Majski cvijet”, koje se godinama odlučno bori protiv izgradnje ovih mHE, od februara čeka na sastanak sa njim.

U međuvremenu, investitor prikuplja dokumentaciju za izdavanje okolinske dozvole i krajnje započinjanje radova. Naime, posljednjih dana investitor je ishodovao novu vodnu suglasnost, mada je prethodnu poništio Županijski sud u Mostaru, te je angažirao novu firmu koja je u izradi nove Studije utjecaja na okoliš te koja poziva mjesne zajednice i udruženja građana sa lokaliteta Buna, Blagaj, Bačevići kako bi im pojedinačno prezentirali novu studiju i čuli njihovo mišljenje.

S druge strane, Skupština HNK je još u januaru usvojila Zaključak kojim se traži od Vlade HNK da izvrši reviziju koncesionog ugovora za mHE Buna 1 i Buna 2, međutim rok za djelovanje na osnovu donesenog zaključka nije preciziran te je zaključak ostao mrtvo slovo na papiru.

Vijećnik Silvio Bubalo je povodom ove odluke izjavio “Sljedeće što ćemo napraviti jeste da ćemo na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine HNŽ-a tražiti ukidanje koncesijske dozvole investitoru od strane nadležnog ministarstva za izgradnju mHE na Buni, jer s ovim dokumentom Odjela za urbanizam ista je postala bespredmetna.”

Nakon ovakvih vijesti, ljubitelji prirode i zagovornici pravne države imaju razlog za zadovoljstvo. No, naviknuti od ovdašnjih vlasti na najgore, godinama obmanjivani raznim lijepim obećanjima od kojih na kraju nije bilo ništa, svi su i dalje oprezni. Čeka se konačna odluka kojom se zabranjuje izgradnja mHE na Bunskim kanalima te izrada i usvajanje novog prostornog plana Grada Mostara u kojem neće biti ucrtane mHE na tom lokalitetu.

Trnutno se čeka nova sjednica Gradskog vijeća, zakazana za 27. juli i konačno oglašavanje gradonačelnika.

“Mi smo zadovoljni odlukom Odjela, ali i dalje čekamo konačnu odluku gradskog vijeća Mostara koje će odlučiti da li će ovaj lokalitet biti pod zaštitom. I dalje poručujemo da nećemo odustati od našeg cilja, a to je zabrana izgradnje mHE Buna 1 i 2”, izjavio je Oliver Arapović, predsjednik ekološkog udruženja “Majski cvijet”, koji se godinama bore protiv izgradnje mHE Buna 1 i 2.