Transparency International BiH

TI BiH, danas u 11 sati, prezentuje rezultate Centra za pružanja besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije za 2020. godinu

Transparency International u Bosni i Hercegovini, u četvrtak, 11. marta 2021. godine, sa početkom u 11 časova, u Međunarodnom press centru (Hotel Bosna) u Banjaluci, organizuje prezentaciju za medije na kojoj će predstaviti rezultate rada Centra za pružanje besplatne pravne pomoći u borbi protiv korupcije za 2020. godinu.

TI BiH će se osvrnuti na uočene trendove kod prijava korupcije u godini koju je obilježila epidemija, te će prezentovati podatke i predmete korupcije po sektorima (pravosuđe, državna uprava, obrazovanje, itd.).

Na prezentaciji će biti predstavljeni i podaci o sudskim sporovima koje TI BiH vodi protiv javnih organa u vezi sa pristupom informacijama od javnog značaja.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije