Građanski aktivizam

TI BiH organizuje Forum poslovnog integriteta

22.-23.09.2022. godine u Sarajevu.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) organizuje prvi Forum poslovnog integriteta u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 22.-23.09.2022. godine u hotelu Hills, Sarajevo.

Forum poslovnog integriteta okupiće predstavnike poslovnih subjekata u BiH koji teže najvišim antikorupcijskim i etičkim standardima u poslovnoj praksi.

Osnovni cilj Foruma je obezbijediti kompanijama u BiH neformalan prostor za otvorenu diskusiju i razmjenu iskustva o sprečavanju korupcije i implementaciji antikorupcijskih programa u svakodnevnom poslovanju.

Dijeljenjem znanja i ideja, poslovni subjekti upoznaće se na koji način povećati integritet, kao i sa dobrim praksama u ovoj oblasti

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije