Građanski aktivizam

TI BiH organizuje radionicu „kako do uspješnog zagovaranja?“

03.03.2023. u Banjaluci.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) organizuje radionicu „Kako do uspješnog zagovaranja?“ za organizacije civilnog društva, koja će se održati 03.03.2023. godine u hotelu Jelena u Banjaluci, sa početkom u 10:00 časova.

Tokom prethodnog perioda, TI BiH je izradio Priručnik za zagovaranje za udruženja i građane u BiH. U priručniku su na jednostavan način opisane tehnike zagovaranja, kao i “uspješni” slučajevi zagovaranja u posljednjih 10 godina. Pored toga, priručnik nudi i alate koji će pomoći udruženjima i građanima BiH u pripremi kampanja javnog zagovaranja.

Osnovni cilj Radionice je detaljnije upoznati učesnike sa procesom zagovaranja, sa posebnim naglaskom na društveno-politički kontekst, pripremne alate zagovaranja, studije slučaja i tehnike zagovaranja. Pored toga, učesnici Radionice će imati priliku da kroz interaktivne metode rada spoznaju koristi zagovaranja, te nauče kako primijeniti tehnike zagovaranja u praksi.

Radionica „Kako do uspješnog zagovaranja?“ organizuje se uz podršku Švedske.

Građani u akciji