Građanski aktivizam

TI BiH: Poziv za učešće na obuci za provođenje zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

Transparency International objavio je poziv svim zainteresovanim za tročasovni program obuke, koji objavljujemo u cjelosti.

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresovane da učestvuju u tročasovnom programu obuke za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj.

Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju odgovorno lice koje rukovodi sa 15 ili više radno angažovanih lica obavezno je donijeti  Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju.

Stoga, Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini organizuje besplatne obuke  koje imaju za cilj da pomognu odgovornim licima u zdravstvenim ustanovama  sa 15 i više radno angažovanih lica da:

  • stvore uslove za bezbjedno prijavljivanje korupcije,
  • efikasno postupe po prijavi korupcije, i
  • obezbijede zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

Obuke će se održati:

  • Trebinje – 15.11.2022.
  • Istočno Sarajevo – 16.11.2022.
  • Bijeljina – 17.11.2022.
  • Banja Luka – 18.11.2022.

Učešće sa naznakom mjesta održavanja obuke moguće je rezervisati putem e-pošte najkasnije do 11.11.2022. godine, na sljedeću adresu: bstancevic@ti-bih.org

Позив за обуку_Заштита пријавилаца корупције

Građani u akciji