Transparency International BiH

TI BiH provodi istraživanje o suzbijanju korupcije u privatnom sektoru

Transparency International Bosna i Hercegovina u procesu je prikupljanja podataka za istraživanje koje ima za cilj utvrditi status suzbijanja korupcije.

Transparency International Bosna i Hercegovina u procesu je prikupljanja podataka za istraživanje koje ima za cilj utvrditi status suzbijanja korupcije i postojećih mehanizama u privatnom sektoru u našoj državi.

“Nakon dužeg perioda tokom kojeg se Transparecy International BiH bavio dominantno javnim sektorom kao područjem u kojem su svi pojavni oblici korupcije naročito izraženi, pokrenuta je inicijativa da se u određenim okvirima fokus usmjeri na privatni sektor, te aktuelnu problematiku koruptivnih aktivnosti u tom sektoru. Kao država kojoj je korupcija imanentna i utopljena u svakodnevnici, nemamo luksuz da zanemarimo bilo koju sferu i bilo koji oblik društvenog angažmana koji će osvijestiti korupciju kao opću problematiku. Stoga je od velikog značaja, i smatram velikom odgovornošću Transparency International BiH da u saradnji sa privrednim subjektima provedemo jedno ovakvo istraživanje, te da sukladno njegovi rezultatima prilagodimo daljnji rad i djelovanje. Dosadašnje aktivnosti našeg udruženja na čelu sa izvršnom direktoricom Ivanom Korajlić i predsjedavajućim Odbora direktora Srđanom Blagovčaninom, daju dovoljno indikacija da će i ove aktivnosti rezultirati jasnim, konkretnim i nadasve korisnim nalazima koji će biti osnova za daljnju razradu strateškog i operativnog rada u pravcu suzbijanja korupcije u Bosni i Hercegovini.”, kazao je za Akta.ba Loris Gutić, član UO Transparency International Bosna i Hercegovina.

Značajan broj kompanija, komora i udruženja je već pokazao interesovanje za ovo istraživanje. Do sada su u istraživanju učestvovale velike domaće i strane kompanije sa predstavništvima u BiH.

Istraživanje traje do 15.02., a učestvovati mogu sve kompanije u privatnom vlasništvu registrovane na području BiH. Podaci prikupljeni tokom ovog istraživanja će biti korišteni i obrađivani isključivo od strane Transparency International BiH i u svrhe provedbe analize trenutnog statusa antikorupcijskih mjera u privatnim kompanijama u Bosni i Hercegovini.

U istraživanju možete učestvovati popunjavanjem formulara na linku, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na lgutic@ti-bih.org.

 

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije