Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2

Trebaju li se izgraditi mHE na Bunskim kanalima da bi gradska vlast Mostara reagovala?

Pobjede građana Mostara se nižu, ali pobjede poništavaju privatni interesi, korupcija i bezakonje koje vladaju na svim nivoima vlasti

Nakon 100 dana rada novog gradonačelnika Mostara Maria Kordića, brojni prave osvrt šta je to uradio gradonačelnik grada kojim je 12 godina vladao jedan čovjek, tokom čije vladavine su nezakonitosti postale svakodnevnica, a zakon postao samo mrtvo slovo na papiru.

Istina jeste da je problema u Mostaru previše i da se za 100 dana nije moglo sve magičnim štapićem obrisati. Novi gradonačelnik jeste posvetio pažnju problemu deponije Uborak, nelegalne gradnje širom Mostara ali osim ovih krucijalnih pitanja za grad Mostar, očekivalo se, makar prema predizbornim obećanjima, da će se i pitanje izgradnje mHE na Bunskim kanalima naći među prioritetima.

Međutim, tema izgradnje mHE na Bunskim kanalima je kod gradskih vlasti Mostara odložena za kasnije, jer je odlučeno da će u decembru krenuti za izradom novog prostornog plana Grada Mostara za period 2021.-2031. godina, a do tada… Građani traže da Gradsko vijeće donese odluku o izmjeni i dopuni postojećeg prostornog plana kojom bi se iz njega isključila gradnja mHE Buna 1 i 2, jer, u suprotnom, do decembra i početka kreiranja novog prostornog plana Grada Mostara, investitor može prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za početak izgradnje mHE na tom području, ukoliko se i dalje nastavi sa praksom da je zakon tu samo da se krši.

Slučaj izgradnje mHE na Bunskim kanalima je kao bure u kojem ne vidite kraj nepravilnostima, nezakonitostima, traženjima propusta u zakonu koji se mogu iskoristiti za profit pojedinca. Tako je prošle godine Kantonalni sud u Sarajevu donio presudu kojom se poništava okolinska dozvola koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo investitoru za gradnju dvije mHE na Bunskim kanalima. Čak je u Ministarstvu pokrenuta procedura utvrđivanja odgovornosti voditelja postupka koji su radili okolišnu dozvolu za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2. Tako pomislismo da je Bosna i Hercegovina konačno postala pravna država i da je ova višegodišnja borba završena. No,… svjetlo na kraju tunela se kratko vidjelo. Investitor je ponovno podnio zahtjev prema ovom Ministarstvu za izdavanje okolinske dozvole. Valjda će sada bolje pripremiti dokumentaciju ili će napraviti bolji dogovor sa onima koji odlučuju.

Ne zavaravajte se, tu nije kraj ovih apsurda u zemlji Bosni i Hercegovini. Odjel za urbanizam Grada Mostara je dva puta izdao rješenje kojim odbija zahtjev investitora za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju mHE na Bunskim kanalima, međutim oba puta investitor ulaže žalbu i slučaj se prebacuje Kantonalnom ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, koje je već ranije vraćalo postupak izdavanja urbanističke saglasnosti na početak. Vjerovatno dok ne ubijede Odjel za urbanizam da ne vidi dobro, i da te neregularnosti, lažirana dokumentacija, potpisi 5000 građana koji se protive toj izgradnji nisu bitne i da je važnije omogućiti profit pojedincu. Još jedna pobjeda građana – Kantonalni sud u Mostaru je poništio odluke o vodnoj suglasnosti za izgradnju mHE na Bunskim kanalima zbog procesnih pogrešaka, a bez vodne suglasnosti se ne može izdati okolinska dozvola.

Pobjede građana Mostara se nižu, ali pobjede poništavaju privatni interesi, korupcija i bezakonje koje vladaju na svim nivoima vlasti, te se još uvijek, ni nakon 6 godina borbe, ne može reći da je pravda dostignuta. Čak je i Skupština HNK usvojila inicijativu prema kojoj se traži od Vlade HNK-a preispitivanje dodijeljenih koncesija za izgradnju mHE na lokalitetu Bunskih Kanala, jer je koncesija dodijeljena nad zaštićenim dijelovima prirode, ali rok za realizaciju zaključka još uvijek nije definisan.

Zašto je to sve tako? Zato što se problem riješava u korijenu i zato što riba nikad ne smrdi od repa već od glave. Još 2012. godine kada je vladao taj „jedan čovjek“ u Mostaru koji je zakone prilagođavao privatnim interesima, u prostorni plan Grada Mostara upisane su 2 mini hidroelektrane na Bunskim kanalima pod nazivom Buna 1 i 2. Sve dok su one upisane u prostorni plan grada Mostara, investitori mogu tražiti dozvole za početak gradnje mini hidroelektrana. Trajno bi se to riješilo time što bi Gradsko vijeće Grada Mostara napravilo novi prostorni plan u kojem se mini hidroelektrane ne bi nalazile na ovom spomeniku prirode. I ovo zvuči tako jednostavno, ali u praksi to baš nije tako. Gradsko vijeće je tu izradu prostornog plana pomjerilo za decembar… A do tada, ukoliko se otpočne sa gradnjom, kako kaže mještanin Miroslav Barišić, nastaće ekološka bomba i na Bunskim kanalima će biti počinjen eko-aušvic.

Pogledaj više

Građani u akciji